Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 8 Ιουλίου 2008 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Hans-Gert PÖTTERING
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης
Πλήρη Πρακτικά

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9 π.μ.

Παρεμβαίνει ο Carl Schlyter, ο οποίος ρωτά αν η οργάνωση που διοργάνωσε έκθεση στις εγκαταστάσεις του Κοινοβουλίου είχε την άδεια να βάλει αυτοκόλλητα στο πάτωμα του κτηρίου ( Ο Πρόεδρος τού απαντά ότι το ζήτημα θα εξεταστεί).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου