Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 8 juli 2008 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Hans-Gert PÖTTERING
Talman

1. Öppnande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.

Talare: Carl Schlyter frågade om den organisation som hade fått tillstånd att anordna en utställning i parlamentets lokaler även hade fått tillstånd att sätta klisterlappar på golvet i byggnaden (talmannen svarade att detta skulle undersökas).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy