Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 8. července 2008 - Štrasburk

2. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty

1) z Rady a Komise

- Návrh na převod položek DEC 16/2008 - Oddíl III - Komise (SEK(2008)0539 - C6-0246/2008 - 2008/2162(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh nařízení Rady o změně nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů, pokud jde o obchodní normy pro drůbeží maso (KOM(2008)0336 - C6-0247/2008 - 2008/0108(CNS))

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 549/2004, (ES) č. 550/2004, (ES) č. 551/2004 a (ES) č. 552/2004 s cílem zvýšit výkonnost a udržitelnost evropského leteckého systému (KOM(2008)0388 - C6-0250/2008 - 2008/0127(COD))

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

ITRE

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 216/2008 v oblasti letišť, uspořádání letového provozu a letových navigačních služeb a zrušuje směrnice Rady 2006/23/ES (KOM(2008)0390 - C6-0251/2008 - 2008/0128(COD))

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

EMPL, ITRE

- Návrh na převod položek DEC 17/2008 - Oddíl III - Komise (SEK(2008)1953 - C6-0252/2008 - 2008/2163(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod položek DEC 18/2008 - Oddíl III - Komise (SEK(2008)1954 - C6-0253/2008 - 2008/2165(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh rozhodnutí Rady a Komise o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Tádžikistán na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii (KOM(2007)0143 - C6-0254/2008 - 2007/0050(CNS))

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

INTA

- Návrh rozhodnutí Rady a Komise o uzavření Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé (08225/2008 - C6-0255/2008 - 2008/0073(AVC))

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

INTA

Právní upozornění - Ochrana soukromí