Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 8 lipca 2008 r. - Strasburg

2. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 16/2008 - Sekcja III - Komisja (SEC(2008)0539 - C6-0246/2008 - 2008/2162(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych w zakresie norm handlowych odnoszących się do mięsa drobiowego (COM(2008)0336 - C6-0247/2008 - 2008/0108(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

ENVI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 549/2004, (WE) nr 550/2004, (WE) nr 551/2004 oraz (WE) nr 552/2004 w celu poprawienia skuteczności działania i zrównoważonego rozwoju europejskiego systemu lotnictwa (COM(2008)0388 - C6-0250/2008 - 2008/0127(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

TRAN

opinia :

ITRE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 216/2008 w zakresie lotnisk, zarządzania ruchem lotniczym i służb żeglugi powietrznej oraz uchylającego dyrektywę 2006/23/WE (COM(2008)0390 - C6-0251/2008 - 2008/0128(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

TRAN

opinia :

EMPL, ITRE

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 17/2008 - Sekcja III - Komisja (SEC(2008)1953 - C6-0252/2008 - 2008/2163(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 18/2008 - Sekcja III - Komisja (SEC(2008)1954 - C6-0253/2008 - 2008/2165(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek dotyczący decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (COM(2007)0143 - C6-0254/2008 - 2007/0050(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

AFET

opinia :

INTA

- Wniosek dotyczący decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną z drugiej strony (08225/2008 - C6-0255/2008 - 2008/0073(AVC))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

AFET

opinia :

INTA

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności