Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 8. července 2008 - Štrasburk

3. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 115 jednacího řádu požádali poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I. Údajná existence hromadných hrobů v části Kašmíru pod správou Indie

- Elizabeth Lynne, Marios Matsakis, Sarah Ludford a Frédérique Ries za skupinu ALDE o Kašmíru (B6-0349/2008)

- Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska a Konrad Szymański za skupinu UEN o údajné existenci hromadných hrobů v části Kašmíru pod správou Indie (B6-0355/2008)

- Cem Özdemir, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda a Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE o existenci hromadných hrobů v části Kašmíru pod správou Indie (B6-0359/2008)

- André Brie za skupinu GUE/NGL o údajné existenci hromadných hrobů v části Kašmíru pod správou Indie (B6-0362/2008)

- James Elles, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė a Sajjad Karim za skupinu PPE-DE o údajné existenci hromadných hrobů v části Kašmíru pod správou Indie (B6-0367/2008)

- Pasqualina Napoletano a Richard Howitt za skupinu PSE o údajné existenci hromadných hrobů v části Kašmíru pod správou Indie (B6-0368/2007)

II. Situace v Bangladéši

- Jan Tadeusz Masiel, Konrad Szymański, Wiesław Stefan Kuc, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Hanna Foltyn-Kubicka a Adam Bielan za skupinu UEN o Bangladéši (B6-0356/2008)

- Jean Lambert za skupinu Verts/ALE o Bangladéši (B6-0360/2008)

- Johan Van Hecke, Marios Matsakis, Renate Weber, Marielle De Sarnez, Mariela Velichkova Baeva a Frédérique Ries za skupinu ALDE o hromadném zatýkání v Bangladéši (B6-0361/2008)

- Roberto Musacchio za skupinu GUE/NGL o Bangladéši (B6-0364/2008)

- Charles Tannock, Britta Thomsen, Bernd Posselt a Eija-Riitta Korhola za skupinu PPE-DE o situaci v Bangladéši (B6-0365/2008)

- Pasqualina Napoletano a Robert Evans za skupinu PSE o situaci v Bangladéši (B6-0366/2008)

III. Trest smrti, zejména případ Troye Davise

- Marco Pannella, Marco Cappato, Marios Matsakis a Frédérique Ries za skupinu ALDE o trestu smrti, zejména případu Troye Davise (B6-0350/2008)

- Ryszard Czarnecki za skupinu UEN o trestu smrti, zejména případu Troye Davise (B6-0357/2008)

- Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Kathalijne Maria Buitenweg, Pierre Jonckheer, Caroline Lucas, Claude Turmes a Monica Frassoni za skupinu Verts/ALE o trestu smrti, zejména případu Troye Davise (B6-0358/2008)

- Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL o trestu smrti, zejména případu Troye Davise (B6-0363/2008)

- Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt a Eija-Riitta Korhola za skupinu PPE-DE o trestu smrti, zejména případu Troye Davise (B6-0369/2008)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Józef Pinior a Marianne Mikko za skupinu PSE o trestu smrti, zejména případu Troye Davise (B6-0370/2008)

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 142 jednacího řádu.

Právní upozornění - Ochrana soukromí