Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 8 iulie 2008 - Strasbourg

3. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţul propunerilor de rezoluţie depuse)

Următorii deputaţi sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 115 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluţie:

I. Presupusa existenţă a unor gropi comune în partea Caşmirului administrată de India

- Elizabeth Lynne, Marios Matsakis, Sarah Ludford şi Frédérique Ries, în numele Grupului ALDE, cu privire la Caşmir (B6-0349/2008)

- Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska şi Konrad Szymański, în numele Grupului UEN, cu privire la presupusa existenţă a unor gropi comune în partea Caşmirului administrată de India (B6-0355/2008)

- Cem Özdemir, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda şi Hélène Flautre, în numele Grupului Verts/ALE, cu privire la existenţa unor gropi comune în partea Caşmirului administrată de India (B6-0359/2008)

- André Brie, în numele Grupului GUE/NGL, cu privire la presupusa existenţă a unor gropi comune în partea Caşmirului administrată de India (B6-0362/2008)

- James Elles, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė şi Sajjad Karim, în numele Grupului PPE-DE, cu privire la presupusa existenţă a unor gropi comune în partea Caşmirului administrată de India (B6-0367/2008)

- Pasqualina Napoletano şi Richard Howitt, în numele Grupului PSE, cu privire la presupusa existenţă a unor gropi comune în partea Caşmirului administrată de India (B6-0368/2007)

II. Situaţia din Bangladesh

- Jan Tadeusz Masiel, Konrad Szymański, Wiesław Stefan Kuc, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Hanna Foltyn-Kubicka şi Adam Bielan, în numele Grupului UEN, cu privire la Bangladesh (B6-0356/2008)

- Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, cu privire la Bangladesh (B6-0360/2008)

- Johan Van Hecke, Marios Matsakis, Renate Weber, Marielle De Sarnez, Mariela Velichkova Baeva şi Frédérique Ries, în numele Grupului ALDE, cu privire la arestările masive din Bangladesh (B6-0361/2008)

- Roberto Musacchio, în numele Grupului GUE/NGL, cu privire la Bangladesh (B6-0364/2008)

- Charles Tannock, Britta Thomsen, Bernd Posselt şi Eija-Riitta Korhola, în numele Grupului PPE-DE, cu privire la situaţia din Bangladesh (B6-0365/2008)

- Pasqualina Napoletano şi Robert Evans, în numele Grupului PSE, cu privire la situaţia din Bangladesh (B6-0366/2008)

III. Pedeapsa cu moartea, în special în cazul lui Troy Davis

- Marco Pannella, Marco Cappato, Marios Matsakis şi Frédérique Ries, în numele Grupului ALDE, cu privire la pedeapsa cu moartea, cazul lui Troy Davis (B6-0350/2008)

- Ryszard Czarnecki, în numele Grupului UEN, cu privire la pedeapsa cu moartea, în special cazul lui Troy Davis (B6-0357/2008)

- Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Kathalijne Maria Buitenweg, Pierre Jonckheer, Caroline Lucas, Claude Turmes şi Monica Frassoni, în numele Grupului Verts/ALE, cu privire la pedeapsa cu moartea, în special cazul lui Troy Davis (B6-0358/2008)

- Vittorio Agnoletto, în numele Grupului GUE/NGL, cu privire la pedeapsa cu moartea, în special cazul lui Troy Davis (B6-0363/2008)

- Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt şi Eija-Riitta Korhola, în numele Grupului PPE-DE, cu privire la pedeapsa cu moartea, în special cazul lui Troy Davis (B6-0369/2008)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Józef Pinior şi Marianne Mikko, în numele Grupului PSE, cu privire la pedeapsa cu moartea, în special cazul lui Troy Davis (B6-0370/2008)

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 142 din Regulamentul de procedură.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate