Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2208(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0269/2008

Внесени текстове :

A6-0269/2008

Разисквания :

PV 08/07/2008 - 5
CRE 08/07/2008 - 5

Гласувания :

PV 08/07/2008 - 8.23
CRE 08/07/2008 - 8.23
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0337

Протокол
Вторник, 8 юли 2008 г. - Страсбург

5. Стабилизация на Афганистан: предизвикателства пред ЕС и международната общност (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно стабилизацията на Афганистан: предизвикателства пред ЕС и международната общност [2007/2208(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: André Brie (A6-0269/2008)

André Brie представи доклада.

Изказаха се: Jean-Pierre Jouyet (действащ председател на Съвета) и Benita Ferrero-Waldner (член на Комисията).

Изказаха се: Carlo Fatuzzo, от името на групата PPE-DE, Ana Maria Gomes, от името на групата PSE, Samuli Pohjamo, от името на групата ALDE, Konrad Szymański, от името на групата UEN, Angelika Beer, от името на групата Verts/ALE, Vittorio Agnoletto, от името на групата GUE/NGL, Bastiaan Belder, от името на групата IND/DEM, Koenraad Dillen, независим член на ЕП, Николай Младенов, Libor Rouček, Gerard Batten, Слави Бинев, Robert Evans и Emilio Menéndez del Valle.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Luisa MORGANTINI
Заместник-председател

Изказа се Vural Öger.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Anna Ibrisagic, Miroslav Mikolášik, Dragoş Florin David, Geoffrey Van Orden, Vytautas Landsbergis и Czesław Adam Siekierski.

Изказаха се: Jean-Pierre Jouyet, Benita Ferrero-Waldner и André Brie.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.23 от протокола от 08.07.2008.

Правна информация - Политика за поверителност