Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0144(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0176/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0176/2008

Συζήτηση :

PV 07/07/2008 - 19
CRE 07/07/2008 - 19

Ψηφοφορία :

PV 08/07/2008 - 8.18
CRE 08/07/2008 - 8.18
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0332

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 8 Ιουλίου 2008 - Στρασβούργο

8.18. Ένζυμα τροφίμων ***II (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ένζυμα τροφίμων και την τροποποίηση της οδηγίας 83/417/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ και της οδηγίας 2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 [16676/1/2007 - C6-0140/2008 - 2006/0144(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Avril Doyle (A6-0176/2008)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 18)

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παρεμβαίνει η Avril Doyle (εισηγήτρια).

Κηρύσσεται εγκριθείσα όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0332)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου