Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 8. heinäkuuta 2008 - Strasbourg

9. Äänestysselitykset
Sanatarkat istuntoselostukset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 163 artiklan 3 kohdan mukaiset kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö: Åsa Westlund - A6-0179/2008, Mietintö: Åsa Westlund - A6-0180/2008, Mietintö: Mojca Drčar Murko - A6-0177/2008 Mietintö: Avril Doyle - A6-0176/2008

Hiltrud Breyer Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö: Åsa Westlund - A6-0180/2008

Neena Gill ja Czesław Adam Siekierski

Mietintö: Mojca Drčar Murko - A6-0177/2008

Miroslav Mikolášik

Mietintö: Avril Doyle - A6-0176/2008

Miroslav Mikolášik

Mietintö: Peter Liese - A6-0220/2008

Péter Olajos, Zuzana Roithová ja Christoph Konrad

Mietintö: Richard Corbett - A6-0197/2008

David Sumberg, Bernd Posselt, Philip Claeys, Frank Vanhecke, Christopher Heaton-Harris ja Syed Kamall

Mietintö: Jutta Haug - A6-0262/2008

David Sumberg ja Christopher Heaton-Harris

Mietintö: Marcin Libicki - A6-0225/2008

Laima Liucija Andrikienė, Victor Boştinaru, Zuzana Roithová, Leopold Józef Rutowicz, Bogusław Rogalski, Czesław Adam Siekierski, Bernd Posselt ja Rainer Wieland

Mietintö: André Brie - A6-0269/2008

David Sumberg, Eoin Ryan UEN-ryhmän puolesta, Carlo Fatuzzo, Bernd Posselt ja Christopher Heaton-Harris

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö