Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 8 juli 2008 - Straatsburg

9. Stemverklaringen
Volledige verslagen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 163, lid 3, van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Åsa Westlund - A6-0179/2008, Verslag Åsa Westlund - A6-0180/2008, Verslag Mojca Drčar Murko - A6-0177/2008 Verslag Avril Doyle - A6-0176/2008

Hiltrud Breyer, namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag Åsa Westlund - A6-0180/2008

Neena Gill en Czesław Adam Siekierski

Verslag Mojca Drčar Murko - A6-0177/2008

Miroslav Mikolášik

Verslag Avril Doyle - A6-0176/2008

Miroslav Mikolášik

Verslag Peter Liese - A6-0220/2008

Péter Olajos, Zuzana Roithová en Christoph Konrad

Verslag Richard Corbett - A6-0197/2008

David Sumberg, Bernd Posselt, Philip Claeys, Frank Vanhecke, Christopher Heaton-Harris en Syed Kamall

Verslag Jutta Haug - A6-0262/2008

David Sumberg en Christopher Heaton-Harris

Verslag Marcin Libicki - A6-0225/2008

Laima Liucija Andrikienė, Victor Boştinaru, Zuzana Roithová, Leopold Józef Rutowicz, Bogusław Rogalski, Czesław Adam Siekierski, Bernd Posselt en Rainer Wieland

Verslag André Brie - A6-0269/2008

David Sumberg, Eoin Ryan, namens de UEN-Fractie, Carlo Fatuzzo, Bernd Posselt en Christopher Heaton-Harris

Juridische mededeling - Privacybeleid