Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 8 iulie 2008 - Strasbourg

9. Explicaţii privind votul
Stenograma

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 163 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Åsa Westlund - A6-0179/2008, Raport Åsa Westlund - A6-0180/2008, Raport Mojca Drčar Murko - A6-0177/2008 Raport Avril Doyle - A6-0176/2008

Hiltrud Breyer, în numele Grupului Verts/ALE

Raport Åsa Westlund - A6-0180/2008

Neena Gill şi Czesław Adam Siekierski

Raport Mojca Drčar Murko - A6-0177/2008

Miroslav Mikolášik

Raport Avril Doyle - A6-0176/2008

Miroslav Mikolášik

Raport Peter Liese - A6-0220/2008

Péter Olajos, Zuzana Roithová şi Christoph Konrad

Raport Richard Corbett - A6-0197/2008

David Sumberg, Bernd Posselt, Philip Claeys, Frank Vanhecke, Christopher Heaton-Harris şi Syed Kamall

Raport Jutta Haug - A6-0262/2008

David Sumberg şi Christopher Heaton-Harris

Raport Marcin Libicki - A6-0225/2008

Laima Liucija Andrikienė, Victor Boştinaru, Zuzana Roithová, Leopold Józef Rutowicz, Bogusław Rogalski, Czesław Adam Siekierski, Bernd Posselt şi Rainer Wieland

Raport André Brie - A6-0269/2008

David Sumberg, Eoin Ryan, în numele Grupului UEN, Carlo Fatuzzo, Bernd Posselt şi Christopher Heaton-Harris

Aviz juridic - Politica de confidențialitate