Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 8 юли 2008 г. - Страсбург

10. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

°
° ° °

Vasco Graça Moura уведоми, че неговият апарат за гласуване не е функционирал по време на гласуването по доклада Jacek Saryusz-Wolski - A6-0271/2008.

Gianni Pittella уведоми, че неговият апарат за гласуване не е функционирал по време на гласуването по доклада Dariusz Rosati - A6-0232/2008.

Magor Imre Csibi уведоми, че неговият апарат за гласуване не е функционирал по време на гласуването по доклада Åsa Westlund - A6-0180/2008.

Правна информация - Политика за поверителност