Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 8. júla 2008 - Štrasburg

10. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

°
° ° °

Vasco Graça Moura oznámil, že jeho hlasovacie zariadenie nefungovalo pri hlasovaní o správe Jacek Saryusz-Wolski - A6-0271/2008.

Gianni Pittella oznámil, že jeho hlasovacie zariadenie nefungovalo pri hlasovaní o správe Dariusz Rosati - A6-0232/2008.

Magor Imre Csibi oznámil, že jeho hlasovacie zariadenie nefungovalo pri hlasovaní o správe Åsa Westlund - A6-0180/2008.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia