Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/0199(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A6-0253/2008

Dezbateri :

PV 08/07/2008 - 12
CRE 08/07/2008 - 12

Voturi :

PV 09/07/2008 - 5.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0346

Proces-verbal
Marţi, 8 iulie 2008 - Strasbourg

12. Condiţii de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale ***I - Piaţa internă a gazelor naturale ***I - Planul strategic european pentru tehnologiile energetice (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1775/2005 privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale [COM(2007)0532 - C6-0319/2007 - 2007/0199(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportor: Atanas Paparizov (A6-0253/2008)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/55/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale [COM(2007)0529 - C6-0317/2007 - 2007/0196(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportor: Romano Maria La Russa (A6-0257/2008)

Raport privind Planul strategic european pentru tehnologiile energetice [2008/2005(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportor: Jerzy Buzek (A6-0255/2008)

Au intervenit: Nathalie Kosciusko-Morizet (Preşedinta în exerciţiu a Consiliului), Andris Piebalgs (membru al Comisiei) şi Janez Potočnik (membru al Comisiei).

Atanas Paparizov, Romano Maria La Russa şi Jerzy Buzek şi-au prezentat rapoartele.

Au intervenit: Christian Ehler (raportorul pentru aviz al Comisiei ECON), Inés Ayala Sender (raportoarea pentru aviz a Comisiei ENVI), Bernhard Rapkay (raportorul pentru aviz al Comisiei ECON), Emmanouil Angelakas (raportorul pentru aviz al Comisiei IMCO), Toine Manders (raportorul pentru aviz al Comisiei IMCO), Herbert Reul, în numele Grupului PPE-DE, Hannes Swoboda, în numele Grupului PSE, Danutė Budreikaitė, în numele Grupului ALDE, Roberts Zīle, în numele Grupului UEN, Claude Turmes, în numele Grupului Verts/ALE, Esko Seppänen, în numele Grupului GUE/NGL, Derek Roland Clark, în numele Grupului IND/DEM, şi Luca Romagnoli, neafiliat.

PREZIDEAZĂ: Adam BIELAN
Vicepreşedinte

Au intervenit: Alejo Vidal-Quadras, Teresa Riera Madurell, Adina-Ioana Vălean, Dariusz Maciej Grabowski, Rebecca Harms, Miloslav Ransdorf, Jana Bobošíková, Paul Rübig, Reino Paasilinna, Anne Laperrouze, Liam Aylward, Jacky Hénin, Romana Jordan Cizelj, Šarūnas Birutis, Guntars Krasts, Ilda Figueiredo, Gunnar Hökmark, Catherine Trautmann, Vladko Todorov Panayotov, Nathalie Kosciusko-Morizet, Jan Březina, Adam Gierek, Lena Ek, Roberta Alma Anastase, Giovanna Corda, Anni Podimata, Pierre Pribetich şi Silvia-Adriana Ţicău.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Dragoş Florin David, Andrzej Jan Szejna, Ioan Mircea Paşcu, Theodor Dumitru Stolojan, Czesław Adam Siekierski, Inés Ayala Sender şi Paul Rübig.

A intervenit Andris Piebalgs.

PREZIDEAZĂ: Mechtild ROTHE
Vicepreşedintă

Au intervenit: Atanas Paparizov, Romano Maria La Russa şi Jerzy Buzek.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.9 al PV din 09.07.2008, punctul 5.10 al PV din 09.07.2008 şi punctul 5.17 al PV din 09.07.2008.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate