Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-0067/2008 (B6-0164/2008)

Keskustelut :

PV 08/07/2008 - 13
CRE 08/07/2008 - 13

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Tiistai 8. heinäkuuta 2008 - Strasbourg

13. EU:n vastaus valtion sijoitusrahastojen asettamaan haasteeseen (keskustelu)
CRE

Pervenche Berèsin ECON-valiokunnan puolesta neuvostolle laatima suullinen kysymys (O-0067/2008): EU:n vastaus valtion sijoitusrahastojen asettamaan haasteeseen (B6-0164/2008)

Pervenche Berèsin ECON-valiokunnan puolesta komissiolle laatima suullinen kysymys (O-0068/2008): EU:n vastaus valtion sijoitusrahastojen asettamaan haasteeseen (B6-0165/2008)

Pervenche Berès esitteli suulliset kysymykset.

Anne-Marie Idrac (neuvoston puheenjohtaja) vastasi kysymykseen B6-0164/2008.

Günter Verheugen (komission varapuheenjohtaja) vastasi kysymykseen B6-0165/2008.

Puheenvuorot: Piia-Noora Kauppi PPE-DE-ryhmän puolesta, Elisa Ferreira PSE-ryhmän puolesta, Wolf Klinz ALDE-ryhmän puolesta, Cornelis Visser, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, José Manuel García-Margallo y Marfil, Ieke van den Burg ja Harald Ettl.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: John Purvis, Zsolt László Becsey, Margarita Starkevičiūtė ja Ieke van den Burg.

Puheenvuorot: Anne-Marie Idrac ja Günter Verheugen.

Työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Pervenche Berès ECON-valiokunnan puolesta valtiollisista sijoitusrahastoista (B6-0304/2008).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.7.2008, kohta 5.18.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö