Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-0067/2008 (B6-0164/2008)

Debatter :

PV 08/07/2008 - 13
CRE 08/07/2008 - 13

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Tisdagen den 8 juli 2008 - Strasbourg

13. EU:s hantering av statsägda förmögenhetsfonder (debatt)
CRE

Muntlig fråga (O-0067/2008) från Pervenche Berès, för utskottet ECON, till rådet: EU:s hantering av statsägda förmögenhetsfonder (B6-0164/2008)

Muntlig fråga (O-0068/2008) från Pervenche Berès, för utskottet ECON, till kommissionen: EU:s hantering av nationella placeringsfonder (B6-0165/2008)

Pervenche Berès utvecklade de muntliga frågorna.

Anne-Marie Idrac (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan B6-0164/2008.

Günter Verheugen (kommissionens vice ordförande) besvarade frågan B6-0165/2008.

Talare: Piia-Noora Kauppi för PPE-DE-gruppen, Elisa Ferreira för PSE-gruppen, Wolf Klinz för ALDE-gruppen, Cornelis Visser, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, José Manuel García-Margallo y Marfil, Ieke van den Burg och Harald Ettl.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": John Purvis, Zsolt László Becsey, Margarita Starkevičiūtė och Ieke van den Burg.

Talare: Anne-Marie Idrac och Günter Verheugen.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 108.5 i arbetsordningen):

- Pervenche Berès, för utskottet ECON, om nationella placeringsfonder (B6-0304/2008)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.18 i protokollet av den 09.07.2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy