Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 8 juli 2008 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Manuel António dos SANTOS
Vice talman

14. Frågestund (frågor till rådet)
Fullständigt förhandlingsreferat

Parlamentet behandlade en rad frågor till rådet (B6-0168/2008).

Fråga 1 (Claude Moraes): Övergripande antidiskrimineringsdirektiv.

Jean-Pierre Jouyet (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan samt följdfrågor från Claude Moraes, Elizabeth Lynne och Jörg Leichtfried.

Fråga 2 (Marian Harkin): Det franska ordförandeskapets prioriteringar.

Jean-Pierre Jouyet besvarade frågan samt en följdfråga från Marian Harkin.

Frågorna 3 och 4 hade dragits tillbaka.

Fråga 5 (Brian Crowley): Slopande av EU:s tioprocentsmål för biobränslen.

Jean-Pierre Jouyet besvarade frågan samt följdfrågor från Brian Crowley, Josu Ortuondo Larrea och Mairead McGuinness.

Fråga 6 (Liam Aylward): Millennieutvecklingsmål 2 och ILO:s konventioner om barnarbete.

Jean-Pierre Jouyet besvarade frågan samt en följdfråga från Liam Aylward.

Fråga 7 (Seán Ó Neachtain): Inrättande av kontor för återvinning av tillgångar.

Jean-Pierre Jouyet besvarade frågan samt följdfrågor från Seán Ó Neachtain, Reinhard Rack och Avril Doyle.

Fråga 8 (Eoin Ryan): Effektivt alarmsystem för hela EU i samband med bortförda barn.

Jean-Pierre Jouyet besvarade frågan samt följdfrågor från Eoin Ryan, Reinhard Rack och Christopher Heaton-Harris.

Fråga 9 (Manuel Medina Ortega): Projekt som rör ett "utvidgat grannskap".

Jean-Pierre Jouyet besvarade frågan samt en följdfråga från Manuel Medina Ortega.

Fråga 10 (Robert Evans): Sri Lanka.

Jean-Pierre Jouyet besvarade frågan samt följdfrågor från Robert Evans och Avril Doyle.

Fråga 11 (Avril Doyle): Rådets prioriteringar för klimatpaketet.

Jean-Pierre Jouyet besvarade frågan samt följdfrågor från Avril Doyle och Robert Evans.

Frågorna 12-36 och 38-42, som på grund av tidsbrist inte hade besvarats, skulle erhålla skriftliga svar (se bilagan till det fullständiga förhandlingsreferatet).

Fråga 37 behandlades inte, eftersom ämnet redan förekom på föredragningslistan för innevarande sammanträdesperiod.

Talmannen förklarade frågestunden med frågor till rådet avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy