Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 8 juli 2008 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 19.00 och återupptogs kl. 21.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice talman

15. Begäran om brådskande förfarande

Begäran från rådet och kommissionen om tillämpning av brådskande förfarande (artikel 134 i arbetsordningen) på:

- Förslag till rådets förordning om införande av en tillfällig särskild åtgärd för att främja omstruktureringen av Europeiska unionens fiskeflotta som berörs av den ekonomiska krisen (KOM(2008)0454 - C6-0270/2008 - 2008/0144 (CNS))

Motivering till begäran om brådskande förfarande:

Tillämpningen av brådskande förfarande motiveras av behovet att anta åtgärder för att anpassa gemenskapens fiskesektor till den aktuella situationen med stigande bränslepriser i syfte att säkerställa hållbara sociala och ekonomiska förhållanden för sektorn.

Parlamentet skulle fatta beslut om eventuell tillämpning av brådskande förfarande vid onsdagens omröstning kl. 12.00.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy