Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0274(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A6-0210/2008

Debatter :

PV 08/07/2008 - 16
CRE 08/07/2008 - 16

Omröstningar :

PV 09/07/2008 - 5.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0341

Protokoll
Tisdagen den 8 juli 2008 - Strasbourg

16. Ändring av direktiv 2004/49/EG om säkerhet på gemenskapens järnvägar ***II - Ändring av förordning (EG) nr 881/2004 om inrättande av en europeisk järnvägsbyrå ***II (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/49/EG om säkerhet på gemenskapens järnvägar (järnvägssäkerhetsdirektivet) [16133/3/2007 - C6-0129/2008 - 2006/0272(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Paolo Costa (A6-0223/2008)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 881/2004 om inrättande av en europeisk järnvägsbyrå (järnvägsbyråförordningen) [16138/3/2007 - C6-0131/2008 - 2006/0274(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Paolo Costa (A6-0210/2008)

Paolo Costa redogjorde för andrabehandlingsrekommendationerna.

Talare: Antonio Tajani (kommissionens vice ordförande).

Talare: Georg Jarzembowski för PPE-DE-gruppen, Brian Simpson för PSE-gruppen, Erik Meijer för GUE/NGL-gruppen, Reinhard Rack, Gilles Savary, Jaromír Kohlíček, Silvia-Adriana Ţicău och Bogusław Liberadzki.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Czesław Adam Siekierski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk och Jörg Leichtfried.

Talare: Antonio Tajani och Paolo Costa.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.3 i protokollet av den 09.07.2008 och punkt 5.4 i protokollet av den 09.07.2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy