Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/0130(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0264/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0264/2008

Keskustelut :

PV 08/07/2008 - 17
CRE 08/07/2008 - 17

Äänestykset :

PV 09/07/2008 - 5.5
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0342

Pöytäkirja
Tiistai 8. heinäkuuta 2008 - Strasbourg

17. Lentoliikenteen harjoittamisen yhteiset säännöt (uudelleen laadittu toisinto) ***II (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä (uudelleen laadittu toisinto) [16160/4/2007 - C6-0176/2008 - 2006/0130(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Arūnas Degutis (A6-0264/2008)

Arūnas Degutis esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Antonio Tajani (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Elisabeth Jeggle PPE-DE-ryhmän puolesta, Ulrich Stockmann PSE-ryhmän puolesta, Seán Ó Neachtain UEN-ryhmän puolesta, Jaromír Kohlíček GUE/NGL-ryhmän puolesta, Brian Simpson, Luís Queiró ja Jörg Leichtfried.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Laima Liucija Andrikienė, Saïd El Khadraoui, Reinhard Rack, Mieczysław Edmund Janowski ja Silvia-Adriana Ţicău.

Puheenvuorot: Antonio Tajani ja Arūnas Degutis.

Zuzana Roithová käytti puheenvuoron, jossa hän ilmoitti, että hän olisi halunnut käyttää ”catch the eye” -menettelyn mukaisen puheenvuoron (puhemies vastasi, että koska viisi jäsentä oli jo käyttänyt kyseisen menettelyn mukaisen puheenvuoron, keskustelua piti jatkaa).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.7.2008, kohta 5.5.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö