Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0130(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0264/2008

Ingivna texter :

A6-0264/2008

Debatter :

PV 08/07/2008 - 17
CRE 08/07/2008 - 17

Omröstningar :

PV 09/07/2008 - 5.5
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0342

Protokoll
Tisdagen den 8 juli 2008 - Strasbourg

17. Gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen (omarbetning) ***II (debatt)
CRE

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen (omarbetning) [16160/4/2007 - C6-0176/2008 - 2006/0130(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Arūnas Degutis (A6-0264/2008)

Arūnas Degutis redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Antonio Tajani (kommissionens vice ordförande).

Talare: Elisabeth Jeggle för PPE-DE-gruppen, Ulrich Stockmann för PSE-gruppen, Seán Ó Neachtain för UEN-gruppen, Jaromír Kohlíček för GUE/NGL-gruppen, Brian Simpson, Luís Queiró och Jörg Leichtfried.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Laima Liucija Andrikienė, Saïd El Khadraoui, Reinhard Rack, Mieczysław Edmund Janowski och Silvia-Adriana Ţicău.

Talare: Antonio Tajani och Arūnas Degutis.

Talare: Zuzana Roithová betonade att hon hade velat göra ett inlägg i enlighet med förfarandet ”catch the eye” (talamannen svarade att eftersom fem ledamöter redan hade fått ordet enligt detta förfarande var man tvungen att fortsätta med debatten).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.5 i protokollet av den 09.07.2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy