Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-0075/2008

Внесени текстове :

O-0075/2008 (B6-0169/2008)

Разисквания :

PV 08/07/2008 - 19
CRE 08/07/2008 - 19

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Вторник, 8 юли 2008 г. - Страсбург

19. Технически изисквания и административни процедури, приложими за търговски превози със самолет (EU OPS) / използване на обезопасителни средства за деца (OPS 1.730) (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0075/2008) зададен от Eva Lichtenberger, от името на комисията TRAN, към Комисията: Технически изисквания и административни процедури, приложими за търговските превози със самолет (EU OPS) / използване на обезопасителни средства за деца (OPS 1.730) (B6-0169/2008).

Eva Lichtenberger разви въпроса, изискващ устен отговор.

Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията ) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Georg Jarzembowski, от името на групата PPE-DE, Ulrich Stockmann, от името на групата PSE, и Eva Lichtenberger, от името на групата Verts/ALE.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Reinhard Rack и Michael Cramer.

Изказа се Antonio Tajani.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност