Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-0075/2008

Ingivna texter :

O-0075/2008 (B6-0169/2008)

Debatter :

PV 08/07/2008 - 19
CRE 08/07/2008 - 19

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Tisdagen den 8 juli 2008 - Strasbourg

19. Tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart (EU OPS) och användningen av fasthållningsanordningar för barn (OPS 1.730) (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Muntlig fråga (O-0075/2008) från Eva Lichtenberger, för utskottet TRAN, till kommissionen: Tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart (EU OPS) och användningen av fasthållningsanordningar för barn (OPS 1.730) (B6-0169/2008).

Eva Lichtenberger utvecklade den muntliga frågan.

Antonio Tajani (kommissionens vice ordförande) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Georg Jarzembowski för PPE-DE-gruppen, Ulrich Stockmann för PSE-gruppen, och Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Reinhard Rack och Michael Cramer.

Talare: Antonio Tajani.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy