Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Úterý, 8. července 2008 - Štrasburk
 1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 4.Dopad plánované výstavby ropovodu, který povede po dnu Baltského moře a který bude spojovat Rusko a Německo, na životní prostředí (rozprava)
 5.Stabilizace Afghánistánu: výzvy pro EU a mezinárodní společenství (rozprava)
 6.Změna směrnice 2003/87/ES tak, aby se činnosti v oblasti letectví začlenily do systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství ***II (rozprava)
 7.Rozpočtový kalendář
 8.Hlasování
  
8.1.Evropský nástroj sousedství a partnerství ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.2.Režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.3.Minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci (druhá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.4.Ochrana divoce žijícího ptactva (Přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.5.Společný systém daně z přidané hodnoty * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.6.Protokol o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí k Úmluvě z Espoo z roku 1991 * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.7.Přistoupení Lichtenštejnska k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.8.Určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států, ve Švýcarsku nebo v Lichtenštejnsku * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.9.Protokol mezi ES, Švýcarskem a Lichtenštejnskem o dohodě ES-Švýcarsko o určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států, ve Švýcarsku nebo v Lichtenštejnsku *(článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.10.Číslování víz * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.11.Obnovení dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi ES a Indií * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.12.Žádost o zbavení poslanecké imunity pana Witolda Tomczaka (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.13.Ochrana výsadních pravomocí Evropského parlamentu před vnitrostátními soudy (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.14.Schvalování Komise (změny jednacího řádu Parlamentu) (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.15.Jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin ***II (hlasování)
  
8.16.Potravinářské přidatné látky ***II (hlasování)
  
8.17.Látky určené k aromatizaci a některé složky potravin vyznačující se aromatem ***II (hlasování)
  
8.18.Potravinářské enzymy ***II (hlasování)
  
8.19.Změna směrnice 2003/87/ES tak, aby se činnosti v oblasti letectví začlenily do systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství ***II (hlasování)
  
8.20.Změna jednacího řádu Evropského parlamentu s ohledem na návrhy pracovní skupiny pro reformu Parlamentu týkající se činností pléna a zpráv z vlastního podnětu (hlasování)
  
8.21.Rozpočet na rok 2009: První úvahy o mandátu PNR na rok 2009 pro dohodovací řízení (hlasování)
  
8.22.Dopad plánované výstavby ropovodu, který povede po dnu Baltského moře a který bude spojovat Rusko a Německo, na životní prostředí (hlasování)
  
8.23.Stabilizace Afghánistánu: výzvy pro EU a mezinárodní společenství (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 12.Podmínky přístupu k plynárenským přepravním soustavám ***I – Vnitřní trh se zemním plynem ***I - Evropský strategický plán pro energetické technologie (rozprava)
 13.Reakce Evropské unie na problematiku státních investičních fondů (rozprava)
 14.Doba vyhrazená pro otázky (Rada)
 15.Žádost o naléhavý postup
 16.Změna směrnice 2004/49/ES o bezpečnosti železnic Společenství ***II - Změna nařízení (ES) č. 881/2004 o zřízení Evropské agentury pro železnice ***II (rozprava)
 17.Společná pravidla pro provozování leteckých služeb ve Společenství (přepracovné znění) ***II (rozprava)
 18.Na cestě k nové kultuře městské mobility (rozprava)
 19.Technické požadavky a správní postupy pro obchodní leteckou dopravu (kterým se mění nařízení (EHP) č. 3922/1991) (rozprava)
 20.Pořad jednání příštího zasedání
 21.Ukončení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (214 kb) Prezenční listina (65 kb)       
 
Zápis (162 kb) Prezenční listina (24 kb) Výsledky hlasování (485 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (1611 kb) 
 
Zápis (245 kb) Prezenční listina (65 kb) Výsledky hlasování (186 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (490 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí