Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Tirsdag den 8. juli 2008 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 4.Miljømæssige virkninger af den planlagte gasledning i Østersøen (forhandling)
 5.Afghanistans stabilisering (forhandling)
 6.Inddragelse af luftfarten i kvoteordningen for drivhusgasemissioner ***II (forhandling)
 7.Tidsplan for budgettet
 8.Afstemningstid
  
8.1.Europæisk naboskabs- og partnerskabsinstrument ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.2.Den fælles landbrugspolitiks ordninger for støtte * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.3.Sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af arbejdsudstyr (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.4.Beskyttelse af vilde fugle (tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.5.Det fælles merværdiafgiftssystem * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.6.Protokol om strategisk miljøvurdering til FN/ECE Espoo-konventionen af 1991 * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.7.Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem EU, EF og Schweiz om Schengen-reglerne * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.8.Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem EF og Schweiz om asylansøgning * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.9.Protokol mellem EF, Schweiz og Liechtenstein til aftalen mellem EF og Schweiz om asylansøgning *(forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.10.Visumnummerering * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.11.Aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde EF/Indien * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.12.Anmodning om ophævelse af Witold Tomczaks immunitet (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.13.Beskyttelse af Europa-Parlamentets prærogativer ved nationale domstole (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.14.Godkendelse af Kommissionen (ændring af forretningsordenen) (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.15.Fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer ***II (afstemning)
  
8.16.Fødevaretilsætningsstoffer ***II (afstemning)
  
8.17.Aromaer og fødevareingredienser med aromagivende egenskaber ***II (afstemning)
  
8.18.Fødevareenzymer ***II (afstemning)
  
8.19.Inddragelse af luftfarten i kvoteordningen for drivhusgasemissioner ***II (afstemning)
  
8.20.Arbejdet i plenarforsamlingen og initiativbetænkninger (ændring af forretningsordenen) (afstemning)
  
8.21.Samrådet i forbindelse med det foreløbige budgetforslag for 2009 (afstemning)
  
8.22.Miljømæssige virkninger af den planlagte gasledning i Østersøen (afstemning)
  
8.23.Afghanistans stabilisering (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet ***I - Det indre marked for naturgas ***I - Den strategiske energiteknologiplan for EU (forhandling)
 13.Statsejede investeringsfonde (forhandling)
 14.Spørgetid (spørgsmål til Rådet)
 15.Anmodning om uopsættelig forhandling
 16.Ændring af direktiv 2004/49/EF om jernbanesikkerhed i EU ***II - Ændring af forordning (EF) nr. 881/2004 om oprettelse af et europæisk jernbaneagentur ***II (forhandling)
 17.Fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet (omarbejdning) ***II (forhandling)
 18.En ny kultur for mobilitet i byer (forhandling)
 19.Tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart / brug af fastspændingsanordninger til børn (forhandling)
 20.Dagsorden for næste møde
 21.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (209 kb) Tilstedeværelsesliste (65 kb)       
 
Protokol (161 kb) Tilstedeværelsesliste (24 kb) Afstemningsresultater (413 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1517 kb) 
 
Protokol (238 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb) Afstemningsresultater (174 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (481 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik