Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Minuti
It-Tlieta, 8 ta' Lulju 2008 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-Seduta
 2.Dokumenti mressqa
 3.Dibattitu dwar każijiet ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat tad-dritt (imħabbra l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.Impatt fuq l-ambjent tal-pipeline tal-gass ippjanat fil-Baħar Baltiku li jgħaqqad ir-Russja mal-Ġermanja (dibattitu)
 5.Stabilizzar ta' l-Afghanistan: sfidi għall-UE u l-komunità internazzjonali (dibattitu)
 6.Emendar tad-Direttiva 2003/87/KE sabiex tinkludi l-attivitajiet ta' l-avjazzjoni fl-iskema Komunitarja għall-iskambju ta’ kwoti għall-emissjonijiet ta’ gassijiet serra ***II (dibattitu)
 7.Kalendarju tal-baġit
 8.Ħin tal-votazzjonijiet
  
8.1.Strument Ewropew ta' Viċinat u Sħubija ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.2.Skemi diretti ta' appoġġ fi ħdan il-PAK * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.3.Ħtiġiet minimi ta' sigurtà u saħħa għall-użu ta' tagħmir għax-xogħol (it-tieni direttiva individwali skond l-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE - verżjoni kodifikata) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.4.Konservazzjoni ta' l-għasafar selvaġġi (Adattament għall-proċedura regolatorja bi skrutinju) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.5.Is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.6.Protokoll dwar l-Evalwazzjoni Strateġika Ambjentali għall-Konvenzjoni ta' l-Espoo ta’ l-1991 * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.7.L-adeżjoni ta' Liechtenstein mal-Ftehima bejn l-UE, l-KE u l-Iżvizzera dwar l-assoċjazzjoni ta' l-Iżvizzera fl-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp ta' l-acquis ta' Schengen * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.8.L-adeżjoni tal-Prinċipalità tal-Liechtenstein mal-Ftehima bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar il-ħatra ta’ l-Istat responsabbli għall-eżaminazzjoni ta’ talba għal ażil imressqa fi Stat Membru jew fl-Iżvizzera * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.9.Protokoll bejn il-Komunità Ewropea, l-Iżvizzera u Liechtenstein għall-Ftehima bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar il-kriterji u l-mekkaniżmi sabiex jiġi stabbilit l-Istat responsabbli għall-eżaminar ta' talba għall-ażil magħmula fi Stat Membru, fl-Iżvizzera jew f'Liechtenstein *(Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.10.In-numerar tal-viża * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.11.It-tiġdid tal-Ftehima dwar il-koperazzjoni xjentifika u teknoloġika bejn il-KE u l-Indja * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.12.Talba għar-revoka ta' l-immunità ta' Witold Tomczak (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.13.Id-difiża tal-prerogattivi tal-Parlament Ewropew quddiem il-qrati nazzjonali (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.14.Emendi għar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament dwar l-Approvazzjoni tal-Kummissjoni (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.15.Proċedura ta' awtorizzazzjoni komuni għall-addittivi, l-enżimi u l-aromatizzanti ta' l-ikel ***II (votazzjoni)
  
8.16.Addittivi ta' l-ikel ***II (votazzjoni)
  
8.17.Aromatizzanti u ċerti ingredjenti ta' l-ikel bi proprjetajiet aromatizzanti ***II (votazzjoni)
  
8.18.Enżimi ta' l-ikel ***II (votazzjoni)
  
8.19.Emendar tad-Direttiva 2003/87/KE sabiex tinkludi l-attivitajiet ta' l-avjazzjoni fl-iskema Komunitarja għall-iskambju ta’ kwoti għall-emissjonijiet ta’ gassijiet serra ***II (votazzjoni)
  
8.20.Emenda tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament fid-dawl tal-proposti mill-Grupp ta' Ħidma għar-Riforma Parlamentari dwar ix-xogħol tal-Plenarja (votazzjoni)
  
8.21.Baġit 2009: L-ewwel riflessjonijiet dwar il-mandat għall-konċiljazzjoni fir-rigward tal-PDB 2009 (votazzjoni)
  
8.22.Impatt fuq l-ambjent tal-pipeline tal-gass ippjanat fil-Baħar Baltiku li jgħaqqad ir-Russja mal-Ġermanja (votazzjoni)
  
8.23.Stabilizzar ta' l-Afghanistan: sfidi għall-UE u l-komunità internazzjonali (votazzjoni)
 9.Spjegazzjonijiet tal-vot
 10.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 11.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 12.Kondizzjonijiet għall-aċċess għan-netwerks ta' trażmissjoni tal-gass naturali ***I - Suq intern fil-gass naturali ***I - Pjan Strateġiku Ewropew għat-Teknoloġija ta' l-Enerġija (dibattitu)
 13.Ir-reazzjoni ta' l-Unjoni Ewropea għall-isfida tal-fondi sovrani (dibattitu)
 14.Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kunsill)
 15.Talba għal proċedura ta' urġenza
 16.Emendar tad-Direttiva 2004/49/KE dwar is-sigurtà ferrovjarja fil-Komunità ***II - Emenda tar-Regolament (KE) Nru 881/2004 li jistabbilixxi Aġenzija Ferrovjarja Ewropea ***II (dibattitu)
 17.Regoli komuni għall-operat ta' servizzi ta' l-ajru fil-Komunità (tfassil mill-ġdid) ***II (dibattitu)
 18.Lejn kultura ġdida għall-mobiltà urbana (dibattitu)
 19.Regoli tekniċi u proċeduri amministrattivi komuni għat-trasport kummerċjali bl-ajru (EU OPS) / l-użu ta' sistemi ta' sikurezza għat-tfal (OPS 1.730) (dibattitu)
 20.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 21.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
Minuti (213 kb) Reġistru tal-attendenza (65 kb)       
 
Minuti (173 kb) Reġistru tal-attendenza (24 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (563 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (1616 kb) 
 
Minuti (253 kb) Reġistru tal-attendenza (65 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (177 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (481 kb) 
Avviż legali - Politika tal-privatezza