Index 
Jegyzőkönyv
PDF 250kWORD 173k
2008. július 8., Kedd - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Dokumentumok benyújtása
 3.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése)
 4.A Balti-tengeren tervezett, Oroszországot és Németországot összekötő gázvezeték környezetre gyakorolt hatásai (vita)
 5.Afganisztán stabilizálása: kihívások az EU és a nemzetközi közösség számára (vita)
 6.A 2003/87/EK irányelv módosítása: az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének a légi közlekedésre történő kiterjesztése ***II (vita)
 7.Költségvetési naptár
 8.Szavazások órája
  
8.1.Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz ***I (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.2.A KAP keretébe tartozó támogatási rendszerek * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.3.A munkaeszközök használatára vonatkozó biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelmények (második egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (kodifikált változat) ***I (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.4.A vadon élő madarak védelme (az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelő kiigazítás) ***I (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.5.Közös hozzáadottértékadó-rendszer * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.6.Stratégiai környezeti vizsgálatra vonatkozó jegyzőkönyv az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, 1991-ben aláírt espooi egyezményhez * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.7.Liechtenstein csatlakozása az Európai Unió, az Európai Közösség és Svájc közötti, Svájcnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.8.Liechtenstein csatlakozása az Európai Közösség és Svájc közötti, a tagállamban vagy Svájcban benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározásáról szóló megállapodáshoz * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.9.Az Európai Közösség és Svájc közötti, a tagállamban, Svájcban vagy Liechtensteinben benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározásáról szóló megállapodáshoz csatolt, az Európai Közösség, Svájc és Liechtenstein közötti jegyzőkönyv *(az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.10.A vízumok számozása * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.11.Az EK és India közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás meghosszabbítása * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.12.Witold Tomczak mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.13.Az Európai Parlament előjogainak védelme a nemzeti bíróságok előtt (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.14.A Parlament eljárási szabályzatának a Bizottság jóváhagyása tekintetében való módosítása (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.15.Az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszer-ipari enzimek és az élelmiszer-aromaanyagok egységes engedélyezési eljárása ***II (szavazás)
  
8.16.Élelmiszer-adalékanyagok ***II (szavazás)
  
8.17.Aromák és aroma tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevők ***II (szavazás)
  
8.18.Élelmiszerenzimek ***II (szavazás)
  
8.19.A 2003/87/EK irányelv módosítása: az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének a légi közlekedésre történő kiterjesztése ***II (szavazás)
  
8.20.A Parlament eljárási szabályzatának módosítása a parlamenti reformmal foglalkozó munkacsoportnak a plenáris ülés munkájára és a saját kezdeményezésű jelentésekre vonatkozó javaslatai fényében (szavazás)
  
8.21.2009. évi költségvetés: a 2009-es EKT-ban szereplő egyeztetési megbízatással kapcsolatos előzetes észrevételek (szavazás)
  
8.22.A Balti-tengeren tervezett, Oroszországot és Németországot összekötő gázvezeték környezetre gyakorolt hatásai (szavazás)
  
8.23.Afganisztán stabilizálása: kihívások az EU és a nemzetközi közösség számára (szavazás)
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
 10.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 11.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 12.A földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételei ***I - A földgáz belső piaca ***I - Európai stratégiai energiatechnológiai terv (vita)
 13.Az EU válasza az állami befektetési alapok jelentette kihivásra (vita)
 14.Kérdések órája (a Tanácshoz intézett kérdések)
 15.Sürgősségi eljárásra irányuló kérelem
 16.A közösségi vasutak biztonságáról szóló 2004/49/EK irányelv módosítása ***II - Az Európai Vasúti Ügynökség létrehozásáról szóló 881/2004/EK rendelet módosítása ***II (vita)
 17.A légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályok (átdolgozott változat) ***II (vita)
 18.A városi mobilitás új kultúrája felé (vita)
 19.A kereskedelmi célú repülőgépes közlekedési szolgáltatásokra alkalmazandó műszaki előírások és közigazgatási eljárások (EU OPS)/ gyermekrögzítő eszközök használata (OPS 1.730) (vita)
 20.A következő ülésnap napirendje
 21.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


JEGYZŐKÖNYV

ELNÖKÖL: Hans-Gert PÖTTERING
elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00 órakor nyitják meg.

Felszólal Carl Schlyter, aki afelől érdeklődik, hogy a Parlament épületében kiállítást szervező szervezet engedélyt kapott-e arra is, hogy matricákat helyezzen el az épület padlójára (az elnök azt feleli, hogy a kérdést megvizsgálják).


2. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- A DEC 16/2008. számú előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (SEC(2008)0539 - C6-0246/2008 - 2008/2162(GBD))

utalva:

illetékes :

BUDG

- Javaslat a Tanács rendeletére a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 1234/2007/EK rendeletnek a baromfihúsra vonatkozó egyes forgalmazási előírások tekintetében történő módosításáról (COM(2008)0336 - C6-0247/2008 - 2008/0108(CNS))

utalva:

illetékes :

AGRI

vélemény :

ENVI

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére az 549/2004/EK, 550/2004/EK, 551/2004/EK és 552/2004/EK rendeletnek az európai légiközlekedési rendszer teljesítményének és fenntarthatóságának javítását célzó módosításáról (COM(2008)0388 - C6-0250/2008 - 2008/0127(COD))

utalva:

illetékes :

TRAN

vélemény :

ITRE

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére a 216/2008/EK rendeletnek a repülőterek, a légiforgalmi szolgáltatás és a léginavigációs szolgálatok tekintetében történő módosításáról és a 2006/23/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (COM(2008)0390 - C6-0251/2008 - 2008/0128(COD))

utalva:

illetékes :

TRAN

vélemény :

EMPL, ITRE

- A DEC 17/2008. számú előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (SEC(2008)1953 - C6-0252/2008 - 2008/2163(GBD))

utalva:

illetékes :

BUDG

- A DEC 18/2008. számú előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (SEC(2008)1954 - C6-0253/2008 - 2008/2165(GBD))

utalva:

illetékes :

BUDG

- Javaslat a Tanács és a Bizottság határozatára az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Tádzsik Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv elfogadásáról (COM(2007)0143 - C6-0254/2008 - 2007/0050(CNS))

utalva:

illetékes :

AFET

vélemény :

INTA

- Javaslat a Tanács és a Bizottság határozatára az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Bosznia és Hercegovina közötti stabilizációs és társulási megállapodás megkötéséről (08225/2008 - C6-0255/2008 - 2008/0073(AVC))

utalva:

illetékes :

AFET

vélemény :

INTA


3. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 115. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I. Feltételezett tömegsírok Kasmír India által igazgatott részén

- Elizabeth Lynne, Marios Matsakis, Sarah Ludford és Frédérique Ries, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kasmírról (B6-0349/2008)

- Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska és Konrad Szymański, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, a Kasmír India igazgatása alá tartozó részén feltételezhetően található tömegsírokról (B6-0355/2008)

- Cem Özdemir, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda és Hélène Flautre, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Kasmír India igazgatása alá tartozó részén feltételezhetően található tömegsírokról (B6-0359/2008)

- André Brie, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, sa Kasmír India igazgatása alá tartozó részén feltételezhetően található tömegsírokról (B6-0362/2008)

- James Elles, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė és Sajjad Karim, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, a Kasmír India igazgatása alá tartozó részén feltételezhetően található tömegsírokról (B6-0367/2008)

- Pasqualina Napoletano és Richard Howitt, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, a Kasmír India igazgatása alá tartozó részén feltételezhetően található tömegsírokról (B6-0368/2007)

II. Bangladesi helyzet

- Jan Tadeusz Masiel, Konrad Szymański, Wiesław Stefan Kuc, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Hanna Foltyn-Kubicka és Adam Bielan, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Bangladesről (B6-0356/2008)

- Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Bangladesről (B6-0360/2008)

- Johan Van Hecke, Marios Matsakis, Renate Weber, Marielle De Sarnez, Mariela Velichkova Baeva és Frédérique Ries, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a bangladesi tömeges letartóztatásokról (B6-0361/2008)

- Roberto Musacchio, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bangladesről (B6-0364/2008)

- Charles Tannock, Britta Thomsen, Bernd Posselt és Eija-Riitta Korhola, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, a bangladesi helyzetről (B6-0365/2008)

- Pasqualina Napoletano és Robert Evans, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, a bangladesi helyzetről (B6-0366/2008)

III. Halálbüntetés, különösen Troy Davis ügye kapcsán

- Marco Pannella, Marco Cappato, Marios Matsakis és Frédérique Ries, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a halálbüntetésről, a Troy Davis-ügyről (B6-0350/2008)

- Ryszard Czarnecki, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, a halálbüntetésről, különösen a Troy Davis-ügyről (B6-0357/2008)

- Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Kathalijne Maria Buitenweg, Pierre Jonckheer, Caroline Lucas, Claude Turmes és Monica Frassoni, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a halálbüntetésről, különösen a Troy Davis-ügyről (B6-0358/2008)

- Vittorio Agnoletto, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a halálbüntetésről, különösen a Troy Davis-ügyről (B6-0363/2008)

- Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt és Eija-Riitta Korhola, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, a halálbüntetésről, különösen a Troy Davis-ügyről (B6-0369/2008)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Józef Pinior és Marianne Mikko, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, a halálbüntetésről, különösen a Troy Davis-ügyről (B6-0370/2008)

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 142. cikkének megfelelően osztják fel.


4. A Balti-tengeren tervezett, Oroszországot és Németországot összekötő gázvezeték környezetre gyakorolt hatásai (vita)

Jelentés a Balti-tengeren tervezett, Oroszországot és Németországot összekötő gázvezeték környezetre gyakorolt hatásairól (0614/2007 és 0952/2007 sz. petíció) [2007/2118(INI)] - Petíciós Bizottság. Előadó: Marcin Libicki (A6-0225/2008)

Marcin Libicki előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Stavros Dimas (a Bizottság tagja).

Felszólal: Christopher Beazley (az AFET bizottság véleményének előadója), Andres Tarand (az ITRE bizottság véleményének előadója), Rihards Pīks, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Lasse Lehtinen, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Diana Wallis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, David Hammerstein, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Eva-Britt Svensson, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Sylwester Chruszcz, független, András Gyürk, Proinsias De Rossa, Henrik Lax, Helmuth Markov, Ria Oomen-Ruijten, Victor Boştinaru, Johannes Lebech, Urszula Gacek, Vural Öger, Grażyna Staniszewska, Vytautas Landsbergis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg és Adam Bielan.

ELNÖKÖL: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
alelnök

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Tunne Kelam, Danutė Budreikaitė, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Carl Schlyter, Laima Liucija Andrikienė, Marios Matsakis, Konrad Szymański, Árpád Duka-Zólyomi, Olle Schmidt és Ville Itälä.

Felszólal: Stavros Dimas és Marcin Libicki.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.07.08-i jegyzőkönyv 8.22. pont .


5. Afganisztán stabilizálása: kihívások az EU és a nemzetközi közösség számára (vita)

Jelentés Afganisztán stabilizálásáról: kihívások az EU és a nemzetközi közösség számára [2007/2208(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: André Brie (A6-0269/2008)

André Brie előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Jean-Pierre Jouyet (a Tanács soros elnöke) és Benita Ferrero-Waldner (a Bizottság tagja).

Felszólal: Carlo Fatuzzo, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Ana Maria Gomes, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Samuli Pohjamo, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Konrad Szymański, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Angelika Beer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Vittorio Agnoletto, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bastiaan Belder, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Koenraad Dillen, független, Nickolay Mladenov, Libor Rouček, Gerard Batten, Slavi Binev, Robert Evans és Emilio Menéndez del Valle.

ELNÖKÖL: Luisa MORGANTINI
alelnök

Felszólal: Vural Öger.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Anna Ibrisagic, Miroslav Mikolášik, Dragoş Florin David, Geoffrey Van Orden, Vytautas Landsbergis és Czesław Adam Siekierski.

Felszólal: Jean-Pierre Jouyet, Benita Ferrero-Waldner és André Brie.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.07.08-i jegyzőkönyv 8.23. pont .


6. A 2003/87/EK irányelv módosítása: az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének a légi közlekedésre történő kiterjesztése ***II (vita)

Ajánlás második olvasatra a Tanács által elfogadott közös álláspontra vonatkozóan a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének a légi közlekedésre történő kiterjesztése céljából történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel [05058/3/2008 - C6-0177/2008 - 2006/0304(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Peter Liese (A6-0220/2008)

Felszólal: Nathalie Kosciusko-Morizet (a Tanács soros elnöke) és Stavros Dimas (a Bizottság tagja).

Peter Liese előterjeszti az ajánlást második olvasatra.

Felszólal: Georg Jarzembowski, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Matthias Groote, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Holger Krahmer, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Roberts Zīle, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Caroline Lucas, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jens Holm, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Johannes Blokland, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Françoise Grossetête, Linda McAvan, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Paulo Casaca, Eija-Riitta Korhola és Avril Doyle.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: John Purvis, Saïd El Khadraoui, Mieczysław Edmund Janowski, Ilda Figueiredo és Marian-Jean Marinescu.

Felszólal: Nathalie Kosciusko-Morizet, Stavros Dimas és Peter Liese.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.07.08-i jegyzőkönyv 8.19. pont .


ELNÖKÖL: Alejo VIDAL-QUADRAS
alelnök

7. Költségvetési naptár

Az elnök bejelenti, hogy a Költségvetési Bizottsággal egyetértésben a 2009-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetés első olvasatához a módosítástervezetek és módosító javaslatok benyújtásának határideje a következőképpen került megállapításra:

- a parlamenti bizottságok és a képviselők (legalább 40 képviselő) számára: 2008.09.10., szerda 12 óra

- a képviselőcsoportok számára: 2008.09.17., szerda 12 óra.


8. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei, a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


8.1. Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz ***I (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról szóló 2006/1638/EK rendelet módosításáról európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2008)0308 - C6-0200/2008 - 2008/0095(COD)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0271/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0315)


8.2. A KAP keretébe tartozó támogatási rendszerek * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2008)0247 - C6-0208/2008 - 2008/0088(CNS)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Neil Parish (A6-0270/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0316)


8.3. A munkaeszközök használatára vonatkozó biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelmények (második egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (kodifikált változat) ***I (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a munkavállalók által a munkájuk során használt munkaeszközök biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló módosított javaslatról (második egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (kodifikált szöveg) [COM(2008)0111 - C6-0127/2008 - 2006/0214(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0290/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0317)


8.4. A vadon élő madarak védelme (az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelő kiigazítás) ***I (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a vadon élő madarak védelméről szóló 79/409/EK tanácsi irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2008)0105 - C6-0088/2008 - 2008/0038(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Miroslav Ouzký (A6-0259/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0318)


8.5. Közös hozzáadottértékadó-rendszer * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006. november 28-i 2006/112/EK irányelv egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2007)0677 - C6-0433/2007 - 2007/0238(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Dariusz Rosati (A6-0232/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0319)


8.6. Stratégiai környezeti vizsgálatra vonatkozó jegyzőkönyv az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, 1991-ben aláírt espooi egyezményhez * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, 1991-ben aláírt espoo-i ENSZ/EGB egyezményhez kapcsolódó, a stratégiai környezeti vizsgálatról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Közösség nevében történő jóváhagyásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2008)0132 - C6-0161/2008 - 2008/0052(CNS)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Bogusław Sonik (A6-0221/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0320)


8.7. Liechtenstein csatlakozása az Európai Unió, az Európai Közösség és Svájc közötti, Svájcnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló, az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti jegyzőkönyvnek az Európai Közösség nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2006)0752 - C6-0089/2008 - 2006/0251(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Ewa Klamt (A6-0246/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0321)


8.8. Liechtenstein csatlakozása az Európai Közösség és Svájc közötti, a tagállamban vagy Svájcban benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározásáról szóló megállapodáshoz * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a tagállamban vagy Svájcban benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv elfogadásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2006)0754 - C6-0090/2008 - 2006/0252(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Ewa Klamt (A6-0247/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0322)


8.9. Az Európai Közösség és Svájc közötti, a tagállamban, Svájcban vagy Liechtensteinben benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározásáról szóló megállapodáshoz csatolt, az Európai Közösség, Svájc és Liechtenstein közötti jegyzőkönyv *(az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a tagállamban, Svájcban vagy Liechtensteinben benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló megállapodáshoz csatolt, az Európai Közösség, Svájc és Liechtenstein közötti jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2006)0753 - C6-0091/2008 - 2006/0257(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Ewa Klamt (A6-0261/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0323)


8.10. A vízumok számozása * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a vízumok egységes formátumának meghatározásáról szóló 1683/95/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2008)0188 - C6-0187/2008 - 2008/0074(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Gérard Deprez (A6-0268/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0324)


8.11. Az EK és India közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás meghosszabbítása * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Közösség és az Indiai Köztársaság kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás meghosszabbításáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [16681/2007 - C6-0073/2008 - 2007/0207(CNS)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Christian Ehler (A6-0254/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

A TANÁCS JAVASLATA, MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0325)


8.12. Witold Tomczak mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a Witold Tomczak mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2008/2078(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Diana Wallis (A6-0277/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0326)


8.13. Az Európai Parlament előjogainak védelme a nemzeti bíróságok előtt (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Parlament előjogainak védelméről a nemzeti bíróságok előtt [2007/2205(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Giuseppe Gargani (A6-0222/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0327)


8.14. A Parlament eljárási szabályzatának a Bizottság jóváhagyása tekintetében való módosítása (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a Parlament eljárási szabályzatának a Bizottság jóváhagyása tekintetében való módosításáról [2007/2128(REG)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Andrew Duff (A6-0198/2008)

(Minősített többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT SZÖVEGE, MÓDOSÍTÁSOK és HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Felszólal: Stavros Dimas (a Bizottság tagja).

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0328)

Az új rendelkezések a következő ülés első napján lépnek hatályba.


8.15. Az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszer-ipari enzimek és az élelmiszer-aromaanyagok egységes engedélyezési eljárása ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjára vonatkozóan az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszer-ipari enzimek és az élelmiszer-aromaanyagok egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel [16673/2/2007 - C6-0138/2008 - 2006/0143(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Åsa Westlund (A6-0179/2008)

(Minősített többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

A TANÁCS KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

Módosított formában jóváhagyottnak nyilvánítva (P6_TA(2008)0329)


8.16. Élelmiszer-adalékanyagok ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjára vonatkozóan az élelmiszer-adalékanyagokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel [16675/2/2007 - C6-0141/2008 - 2006/0145(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Åsa Westlund (A6-0180/2008)

(Minősített többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

A TANÁCS KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

Módosított formában jóváhagyottnak nyilvánítva (P6_TA(2008)0330)


8.17. Aromák és aroma tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevők ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjára vonatkozóan az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkről, valamint az 1576/89/EGK tanácsi rendelet, az 1601/91/EGK tanácsi rendelet, a 2232/96/EK rendelet és a 2000/13/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel [16677/3/2007 - C6-0139/2008 - 2006/0147(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Mojca Drčar Murko (A6-0177/2008)

(Minősített többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

A TANÁCS KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

Módosított formában jóváhagyottnak nyilvánítva (P6_TA(2008)0331)


8.18. Élelmiszerenzimek ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjára vonatkozóan az élelmiszerenzimekről, valamint a 83/417/EGK tanácsi irányelv, az 1493/1999/EK tanácsi rendelet, a 2000/13/EK irányelv, a 2001/112/EK tanácsi irányelv és a 258/97/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel [16676/1/2007 - C6-0140/2008 - 2006/0144(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Avril Doyle (A6-0176/2008)

(Minősített többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

A TANÁCS KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

Felszólal: Avril Doyle (előadó).

Módosított formában jóváhagyottnak nyilvánítva (P6_TA(2008)0332)


8.19. A 2003/87/EK irányelv módosítása: az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének a légi közlekedésre történő kiterjesztése ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjára vonatkozóan a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének a légi közlekedésre történő kiterjesztése céljából történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel [05058/3/2008 - C6-0177/2008 - 2006/0304(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Peter Liese (A6-0220/2008)

(Minősített többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

A TANÁCS KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

Módosított formában jóváhagyottnak nyilvánítva (P6_TA(2008)0333)


8.20. A Parlament eljárási szabályzatának módosítása a parlamenti reformmal foglalkozó munkacsoportnak a plenáris ülés munkájára és a saját kezdeményezésű jelentésekre vonatkozó javaslatai fényében (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a Parlament eljárási szabályzatának módosításáról a parlamenti reformmal foglalkozó munkacsoportnak a plenáris ülés munkájára és a saját kezdeményezésű jelentésekre vonatkozó javaslatai fényében [2007/2272(REG)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Richard Corbett (A6-0197/2008)

(Minősített többség szükséges a módosítások elfogadásához, egyszerű többség szükséges a határozatra irányuló javaslat elfogadásához)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT SZÖVEGE

Elfogadott módosítások: „A szavazások eredménye” melléklet

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P6_TA(2008)0334)

Az új rendelkezések a következő ülés első napján lépnek hatályba, kivéve az új IIa. melléklet 2. és 3. pontját, amelyek a 2009 júliusában kezdődő következő parlamenti ciklus első napján lépnek hatályba.


8.21. 2009. évi költségvetés: a 2009-es EKT-ban szereplő egyeztetési megbízatással kapcsolatos előzetes észrevételek (szavazás)

Jelentés a 2009. évi költségvetésről: a 2009. évi előzetes költségvetési tervezetre vonatkozó előzetes észrevételek és az egyeztetésre kapott megbízatás
III. szakasz - Bizottság [2008/2025(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Jutta Haug (A6-0262/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 21. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0335)


8.22. A Balti-tengeren tervezett, Oroszországot és Németországot összekötő gázvezeték környezetre gyakorolt hatásai (szavazás)

Jelentés a Balti-tengeren tervezett, Oroszországot és Németországot összekötő gázvezeték környezetre gyakorolt hatásairól (0614/2007 és 0952/2007 sz. petíció) [2007/2118(INI)] - Petíciós Bizottság. Előadó: Marcin Libicki (A6-0225/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 22. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0336)

Felszólalások a szavazásról:

Dirk Sterckx felhívja a figyelmet a szavazások eredményének a kijelzőn való hibás megjelenítésére, és Justas Vincas Paleckis kéri az elnököt, hogy olvassa fel a számszerű eredményeket (az 50. módosításról szóló szavazás után az elnök néhány pillanatra félbeszakítja a szavazást, hogy a technikai szolgálat megoldhassa a problémát);

Graham Booth a 49. módosításról folytatott szavazás menetéről;

Marcin Libicki (előadó) és Werner Langen a szavazások eredményének kijelzéséről;

Christopher Beazley a 30. módosításról részenkénti szavazást kér (az elnök megállapítja, hogy nincs ellenvetés);

Andres Tarand a 37. módosításhoz szóbeli módosítást terjeszt elő, melyet elfogadnak;

Marcin Libicki nyilatkozatot tesz a szavazás után.


8.23. Afganisztán stabilizálása: kihívások az EU és a nemzetközi közösség számára (szavazás)

Jelentés Afganisztán stabilizálásáról: kihívások az EU és a nemzetközi közösség számára [2007/2208(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: André Brie (A6-0269/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 23. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0337)

Felszólalások a szavazásról:

A szavazás előtt az elnök közli, hogy az előadó visszavonta nevét a jelentéstől.

André Brie egy (3a) bekezdés beillesztésére irányuló szóbeli módosítást terjeszt elő, melyet elfogadnak.


9. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 163. cikke (3) bekezdésének értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Åsa Westlund -jelentés - A6-0179/2008, Åsa Westlund -jelentés - A6-0180/2008, Mojca Drčar Murko -jelentés - A6-0177/2008 Avril Doyle -jelentés - A6-0176/2008

Hiltrud Breyer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Åsa Westlund -jelentés - A6-0180/2008

Neena Gill és Czesław Adam Siekierski

Mojca Drčar Murko -jelentés - A6-0177/2008

Miroslav Mikolášik

Avril Doyle -jelentés - A6-0176/2008

Miroslav Mikolášik

Peter Liese -jelentés - A6-0220/2008

Péter Olajos, Zuzana Roithová és Christoph Konrad

Richard Corbett -jelentés - A6-0197/2008

David Sumberg, Bernd Posselt, Philip Claeys, Frank Vanhecke, Christopher Heaton-Harris és Syed Kamall

Jutta Haug -jelentés - A6-0262/2008

David Sumberg és Christopher Heaton-Harris

Marcin Libicki -jelentés - A6-0225/2008

Laima Liucija Andrikienė, Victor Boştinaru, Zuzana Roithová, Leopold Józef Rutowicz, Bogusław Rogalski, Czesław Adam Siekierski, Bernd Posselt és Rainer Wieland

André Brie -jelentés - A6-0269/2008

David Sumberg, Eoin Ryan, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Carlo Fatuzzo, Bernd Posselt és Christopher Heaton-Harris


10. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

°
° ° °

Vasco Graça Moura közli, hogy nem működött a szavazógépe a Jacek Saryusz-Wolski -jelentésről - A6-0271/2008 folytatott szavazás során.

Gianni Pittella közli, hogy nem működött a szavazógépe a Dariusz Rosati-jelentésről - A6-0232/2008 folytatott szavazás során.

Magor Imre Csibi közli, hogy nem működött a szavazógépe a Åsa Westlund-jelentésről - A6-0180/2008 folytatott szavazás során.


(A 13.55 órakor megszakított ülést 15.05 órakor folytatják.)

ELNÖKÖL: Edward McMILLAN-SCOTT
alelnök

11. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.


12. A földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételei ***I - A földgáz belső piaca ***I - Európai stratégiai energiatechnológiai terv (vita)

Jelentés a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről szóló 1775/2005/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2007)0532 - C6-0319/2007 - 2007/0199(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Atanas Paparizov (A6-0253/2008)

Jelentés a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2003/55/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2007)0529 - C6-0317/2007 - 2007/0196(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Romano Maria La Russa (A6-0257/2008)

Jelentés az európai stratégiai energiatechnológiai tervről [2008/2005(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Jerzy Buzek (A6-0255/2008)

Felszólal: Nathalie Kosciusko-Morizet (a Tanács soros elnöke), Andris Piebalgs (a Bizottság tagja) és Janez Potočnik (a Bizottság tagja).

Atanas Paparizov, Romano Maria La Russa és Jerzy Buzek előterjeszti a jelentéseket.

Felszólal: Christian Ehler (az ECON bizottság véleményének előadója), Inés Ayala Sender (az ENVI bizottság véleményének előadója), Bernhard Rapkay (az ECON bizottság véleményének előadója), Emmanouil Angelakas (az IMCO bizottság véleményének előadója), Toine Manders (az IMCO bizottság véleményének előadója), Herbert Reul, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Hannes Swoboda, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Danutė Budreikaitė, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Roberts Zīle, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Claude Turmes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Esko Seppänen, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Derek Roland Clark, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, és Luca Romagnoli, független.

ELNÖKÖL: Adam BIELAN
alelnök

Felszólal: Alejo Vidal-Quadras, Teresa Riera Madurell, Adina-Ioana Vălean, Dariusz Maciej Grabowski, Rebecca Harms, Miloslav Ransdorf, Jana Bobošíková, Paul Rübig, Reino Paasilinna, Anne Laperrouze, Liam Aylward, Jacky Hénin, Romana Jordan Cizelj, Šarūnas Birutis, Guntars Krasts, Ilda Figueiredo, Gunnar Hökmark, Catherine Trautmann, Vladko Todorov Panayotov, Nathalie Kosciusko-Morizet, Jan Březina, Adam Gierek, Lena Ek, Roberta Alma Anastase, Giovanna Corda, Anni Podimata, Pierre Pribetich és Silvia-Adriana Ţicău.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Dragoş Florin David, Andrzej Jan Szejna, Ioan Mircea Paşcu, Theodor Dumitru Stolojan, Czesław Adam Siekierski, Inés Ayala Sender és Paul Rübig.

Felszólal: Andris Piebalgs.

ELNÖKÖL: Mechtild ROTHE
alelnök

Felszólal: Atanas Paparizov, Romano Maria La Russa és Jerzy Buzek.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.07.09-i jegyzőkönyv 5.9. pont , 2008.07.09-i jegyzőkönyv 5.10. pont és 2008.07.09-i jegyzőkönyv 5.17. pont .


13. Az EU válasza az állami befektetési alapok jelentette kihivásra (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-0067/2008) felteszi: Pervenche Berès, az ECON bizottság nevében, a Tanácshoz: Az EU válasza az állami befektetési alapok jelentette kihívásra (B6-0164/2008)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-0068/2008) felteszi: Pervenche Berès, az ECON bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az EU válasza az állami befektetési alapok jelentette kihívásra (B6-0165/2008)

Pervenche Berès kifejti a szóbeli választ igénylő kérdéseket.

Anne-Marie Idrac (a Tanács soros elnöke) válaszol a kérdésre B6-0164/2008.

Günter Verheugen (a Bizottság alelnöke) válaszol a kérdésre B6-0165/2008.

Felszólal: Piia-Noora Kauppi, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Elisa Ferreira, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Wolf Klinz, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Cornelis Visser, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, José Manuel García-Margallo y Marfil, Ieke van den Burg és Harald Ettl.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: John Purvis, Zsolt László Becsey, Margarita Starkevičiūtė és Ieke van den Burg.

Felszólal: Anne-Marie Idrac és Günter Verheugen.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 108. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Pervenche Berès, az ECON bizottság nevében, a nemzeti vagyonalapokról (B6-0304/2008)

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.07.09-i jegyzőkönyv 5.18. pont .


ELNÖKÖL: Manuel António dos SANTOS
alelnök

14. Kérdések órája (a Tanácshoz intézett kérdések)

A Parlament számos, a Tanácshoz intézett kérdést megvizsgál (B6-0168/2008).

Kérdés: 1 (Claude Moraes): Horizontális irányelv a megkülönböztetés ellen.

Jean-Pierre Jouyet (a Tanács soros elnöke) válaszol a kérdésre, illetve Claude Moraes, Elizabeth Lynne és Jörg Leichtfried kiegészítő kérdéseire.

Kérdés: 2 (Marian Harkin): A francia elnökség prioritásai.

Jean-Pierre Jouyet válaszol a kérdésre, illetve Marian Harkin kiegészítő kérdésére.

A 3. és 4. kérdést visszavonták.

Kérdés: 5 (Brian Crowley): Lemondás a bioüzemanyagok részesedésének 10%-os szinten történő rögzítésére irányuló európai uniós célkitűzésről.

Jean-Pierre Jouyet válaszol a kérdésre, illetve Brian Crowley, Josu Ortuondo Larrea és Mairead McGuinness kiegészítő kérdéseire.

Kérdés: 6 (Liam Aylward): A második millenniumi fejlesztési célkitűzés és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet gyermekmunkára vonatkozó egyezményei.

Jean-Pierre Jouyet válaszol a kérdésre, illetve Liam Aylward kiegészítő kérdésére.

Kérdés: 7 (Seán Ó Neachtain): Vagyonvisszaszerzési hivatalok felállítása.

Jean-Pierre Jouyet válaszol a kérdésre, illetve Seán Ó Neachtain, Reinhard Rack és Avril Doyle kiegészítő kérdéseire.

Kérdés: 8 (Eoin Ryan): Európai szintű riasztórendszer gyermekek jogellenes elvitelének eseteire.

Jean-Pierre Jouyet válaszol a kérdésre, illetve Eoin Ryan, Reinhard Rack és Christopher Heaton-Harris kiegészítő kérdéseire.

Kérdés: 9 (Manuel Medina Ortega): A „tágabb szomszédsággal” kapcsolatos projektek.

Jean-Pierre Jouyet válaszol a kérdésre, illetve Manuel Medina Ortega kiegészítő kérdésére.

Kérdés: 10 (Robert Evans): Srí Lanka.

Jean-Pierre Jouyet válaszol a kérdésre, illetve Robert Evans és Avril Doyle kiegészítő kérdéseire.

Kérdés: 11 (Avril Doyle): Az éghajlattal kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó tanácsi prioritások.

Jean-Pierre Jouyet válaszol a kérdésre, illetve Avril Doyle és Robert Evans kiegészítő kérdéseire.

A 12–36. és a 38–42. kérdésekre írásban válaszolnak majd (lásd a szó szerinti jegyzőkönyv mellékletét).

A 37. kérdést nem tárgyalják, mivel témája a jelen ülés napirendjén már szerepel.

A Tanácshoz intézett kérdések órája lezárva.


(A 19.00 órakor megszakított ülést 21.00 órakor folytatják.)

ELNÖKÖL: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
alelnök

15. Sürgősségi eljárásra irányuló kérelem

A Tanács és a Bizottság sürgősségi eljárás alkalmazására (az eljárási szabályzat 134. cikke) irányuló kérelme:

- A gazdasági válság által érintett európai uniós halászati flották szerkezetátalakításának ösztönzését célzó különleges átmeneti intézkedésről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2008)0454 - C6-0270/2008 - 2008/0144 (CNS))

A sürgősség indokolása:

A sürgősséget a közösségi halászati ágazatnak az üzemanyagok jelenlegi növekedése miatti, az ágazat számára fenntartható társadalmi és gazdasági feltételeket biztosító kiigazítását szolgáló intézkedések elfogadásának szükségessége indokolja.

A Parlament holnap 12 órakor határoz a sürgősségi eljárásról.


16. A közösségi vasutak biztonságáról szóló 2004/49/EK irányelv módosítása ***II - Az Európai Vasúti Ügynökség létrehozásáról szóló 881/2004/EK rendelet módosítása ***II (vita)

Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjára vonatkozóan a közösségi vasutak biztonságáról szóló 2004/49/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel [16133/3/2007 - C6-0129/2008 - 2006/0272(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Paolo Costa (A6-0223/2008)

Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjára vonatkozóan az Európai Vasúti Ügynökség létrehozásáról szóló 881/2004/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel [16138/3/2007 - C6-0131/2008 - 2006/0274(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Paolo Costa (A6-0210/2008)

Paolo Costa előterjeszti az ajánlásokat második olvasatra.

Felszólal: Antonio Tajani (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Georg Jarzembowski, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Brian Simpson, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Erik Meijer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Reinhard Rack, Gilles Savary, Jaromír Kohlíček, Silvia-Adriana Ţicău és Bogusław Liberadzki.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Czesław Adam Siekierski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk és Jörg Leichtfried.

Felszólal: Antonio Tajani és Paolo Costa.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.07.09-i jegyzőkönyv 5.3. pont és 2008.07.09-i jegyzőkönyv 5.4. pont .


17. A légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályok (átdolgozott változat) ***II (vita)

Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjára vonatkozóan a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (átdolgozott változat) [16160/4/2007 - C6-0176/2008 - 2006/0130(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Arūnas Degutis (A6-0264/2008)

Arūnas Degutis előterjeszti az ajánlást második olvasatra.

Felszólal: Antonio Tajani (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Elisabeth Jeggle, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Ulrich Stockmann, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Seán Ó Neachtain, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Jaromír Kohlíček, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Brian Simpson, Luís Queiró és Jörg Leichtfried.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Laima Liucija Andrikienė, Saïd El Khadraoui, Reinhard Rack, Mieczysław Edmund Janowski és Silvia-Adriana Ţicău.

Felszólal: Antonio Tajani és Arūnas Degutis.

Felszólal: Zuzana Roithová, aki hangsúlyozza, hogy szeretett volna felszólalni a „catch the eye” eljárás szerint (az elnök asszony azt feleli, hogy már öt képviselő megkapta a szót ezen eljárás szerint és folytatni kell a vitát).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.07.09-i jegyzőkönyv 5.5. pont .


18. A városi mobilitás új kultúrája felé (vita)

Jelentés a városi mobilitás új kultúrájáról [2008/2041(INI)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Reinhard Rack (A6-0252/2008)

Reinhard Rack előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Antonio Tajani (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Justas Vincas Paleckis (az ENVI bizottság véleményének előadója), Jan Olbrycht (a REGI bizottság véleményének előadója), Markus Ferber, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Saïd El Khadraoui, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Jean Marie Beaupuy, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Michael Cramer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Johannes Blokland, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Marian-Jean Marinescu, Inés Ayala Sender és Renate Sommer.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Zita Pleštinská, Pierre Pribetich, Zuzana Roithová, Silvia-Adriana Ţicău és Inés Ayala Sender

Felszólal: Antonio Tajani és Reinhard Rack.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.07.09-i jegyzőkönyv 5.19. pont .


19. A kereskedelmi célú repülőgépes közlekedési szolgáltatásokra alkalmazandó műszaki előírások és közigazgatási eljárások (EU OPS)/ gyermekrögzítő eszközök használata (OPS 1.730) (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-0075/2008) felteszi: Eva Lichtenberger, a TRAN bizottság nevében, a Bizottsághoz: A kereskedelmi célú repülőgépes közlekedési szolgáltatásokra alkalmazandó műszaki előírások és közigazgatási eljárások (EU OPS) / gyermekrögzítő eszközök használata (OPS 1.730) (B6-0169/2008).

Eva Lichtenberger kifejti a szóbeli választ igénylő kérdést.

Antonio Tajani (a Bizottság alelnöke) válaszol a szóbeli választ igénylő kérdésre.

Felszólal: Georg Jarzembowski, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Ulrich Stockmann, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, és Eva Lichtenberger, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Reinhard Rack és Michael Cramer.

Felszólal: Antonio Tajani.

A vitát berekesztik.


20. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapították („Napirend” dokumentum PE 409.330/OJME).


21. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.20 órakor berekesztik.

Harald Rømer

Gérard Onesta

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Enrique Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Boursier, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Elmar Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nechifor, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podimata, Podkański, Hans-Gert Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat