Indiċi 
Minuti
PDF 253kWORD 173k
It-Tlieta, 8 ta' Lulju 2008 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-Seduta
 2.Dokumenti mressqa
 3.Dibattitu dwar każijiet ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat tad-dritt (imħabbra l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.Impatt fuq l-ambjent tal-pipeline tal-gass ippjanat fil-Baħar Baltiku li jgħaqqad ir-Russja mal-Ġermanja (dibattitu)
 5.Stabilizzar ta' l-Afghanistan: sfidi għall-UE u l-komunità internazzjonali (dibattitu)
 6.Emendar tad-Direttiva 2003/87/KE sabiex tinkludi l-attivitajiet ta' l-avjazzjoni fl-iskema Komunitarja għall-iskambju ta’ kwoti għall-emissjonijiet ta’ gassijiet serra ***II (dibattitu)
 7.Kalendarju tal-baġit
 8.Ħin tal-votazzjonijiet
  
8.1.Strument Ewropew ta' Viċinat u Sħubija ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.2.Skemi diretti ta' appoġġ fi ħdan il-PAK * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.3.Ħtiġiet minimi ta' sigurtà u saħħa għall-użu ta' tagħmir għax-xogħol (it-tieni direttiva individwali skond l-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE - verżjoni kodifikata) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.4.Konservazzjoni ta' l-għasafar selvaġġi (Adattament għall-proċedura regolatorja bi skrutinju) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.5.Is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.6.Protokoll dwar l-Evalwazzjoni Strateġika Ambjentali għall-Konvenzjoni ta' l-Espoo ta’ l-1991 * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.7.L-adeżjoni ta' Liechtenstein mal-Ftehima bejn l-UE, l-KE u l-Iżvizzera dwar l-assoċjazzjoni ta' l-Iżvizzera fl-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp ta' l-acquis ta' Schengen * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.8.L-adeżjoni tal-Prinċipalità tal-Liechtenstein mal-Ftehima bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar il-ħatra ta’ l-Istat responsabbli għall-eżaminazzjoni ta’ talba għal ażil imressqa fi Stat Membru jew fl-Iżvizzera * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.9.Protokoll bejn il-Komunità Ewropea, l-Iżvizzera u Liechtenstein għall-Ftehima bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar il-kriterji u l-mekkaniżmi sabiex jiġi stabbilit l-Istat responsabbli għall-eżaminar ta' talba għall-ażil magħmula fi Stat Membru, fl-Iżvizzera jew f'Liechtenstein *(Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.10.In-numerar tal-viża * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.11.It-tiġdid tal-Ftehima dwar il-koperazzjoni xjentifika u teknoloġika bejn il-KE u l-Indja * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.12.Talba għar-revoka ta' l-immunità ta' Witold Tomczak (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.13.Id-difiża tal-prerogattivi tal-Parlament Ewropew quddiem il-qrati nazzjonali (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.14.Emendi għar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament dwar l-Approvazzjoni tal-Kummissjoni (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.15.Proċedura ta' awtorizzazzjoni komuni għall-addittivi, l-enżimi u l-aromatizzanti ta' l-ikel ***II (votazzjoni)
  
8.16.Addittivi ta' l-ikel ***II (votazzjoni)
  
8.17.Aromatizzanti u ċerti ingredjenti ta' l-ikel bi proprjetajiet aromatizzanti ***II (votazzjoni)
  
8.18.Enżimi ta' l-ikel ***II (votazzjoni)
  
8.19.Emendar tad-Direttiva 2003/87/KE sabiex tinkludi l-attivitajiet ta' l-avjazzjoni fl-iskema Komunitarja għall-iskambju ta’ kwoti għall-emissjonijiet ta’ gassijiet serra ***II (votazzjoni)
  
8.20.Emenda tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament fid-dawl tal-proposti mill-Grupp ta' Ħidma għar-Riforma Parlamentari dwar ix-xogħol tal-Plenarja (votazzjoni)
  
8.21.Baġit 2009: L-ewwel riflessjonijiet dwar il-mandat għall-konċiljazzjoni fir-rigward tal-PDB 2009 (votazzjoni)
  
8.22.Impatt fuq l-ambjent tal-pipeline tal-gass ippjanat fil-Baħar Baltiku li jgħaqqad ir-Russja mal-Ġermanja (votazzjoni)
  
8.23.Stabilizzar ta' l-Afghanistan: sfidi għall-UE u l-komunità internazzjonali (votazzjoni)
 9.Spjegazzjonijiet tal-vot
 10.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 11.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 12.Kondizzjonijiet għall-aċċess għan-netwerks ta' trażmissjoni tal-gass naturali ***I - Suq intern fil-gass naturali ***I - Pjan Strateġiku Ewropew għat-Teknoloġija ta' l-Enerġija (dibattitu)
 13.Ir-reazzjoni ta' l-Unjoni Ewropea għall-isfida tal-fondi sovrani (dibattitu)
 14.Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kunsill)
 15.Talba għal proċedura ta' urġenza
 16.Emendar tad-Direttiva 2004/49/KE dwar is-sigurtà ferrovjarja fil-Komunità ***II - Emenda tar-Regolament (KE) Nru 881/2004 li jistabbilixxi Aġenzija Ferrovjarja Ewropea ***II (dibattitu)
 17.Regoli komuni għall-operat ta' servizzi ta' l-ajru fil-Komunità (tfassil mill-ġdid) ***II (dibattitu)
 18.Lejn kultura ġdida għall-mobiltà urbana (dibattitu)
 19.Regoli tekniċi u proċeduri amministrattivi komuni għat-trasport kummerċjali bl-ajru (EU OPS) / l-użu ta' sistemi ta' sikurezza għat-tfal (OPS 1.730) (dibattitu)
 20.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 21.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA


MINUTI

PRESIDENZA: Hans-Gert PÖTTERING

President

1. Ftuħ tas-Seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.

Tkellem Carl Schlyter li staqsa jekk l-organizzazzjoni li qed torganizza esibizzjoni fil-bini tal-Parlament ġabitx il-permess li twaħħal stikers ma' l-art (Il-President irrispondih li l-kwistjoni ser tiġi eżaminata).


2. Dokumenti mressqa

Tressqu dawn d-dokumenti li ġejjin:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 16/2008 - Sezzjoni III - Kummissjoni (SEC(2008)0539 - C6-0246/2008 - 2008/2162(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli, f’dak li għandu x’jaqsam ma' l-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni għal-laħam tat-tjur (COM(2008)0336 - C6-0247/2008 - 2008/0108(CNS))

irreferut

responsabbli :

AGRI

opinjoni :

ENVI

- Proposta għal Regolament (KE) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 549/2004, (KE) Nru 550/2004, (KE) Nru 551/2004 u (KE) Nru 552/2004 biex itejjeb il-prestazzjoni u s-sostenibbiltà tas-sistema Ewropea ta' l-avjazzjoni (COM(2008)0388 - C6-0250/2008 - 2008/0127(COD))

irreferut

responsabbli :

TRAN

opinjoni :

ITRE

- Proposta ghal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 216/2008 fil-qasam ta' l-ajrudromi, il-ġestjoni tat-traffiku ta' l-ajru u s-servizzi tan-navigazzjoni ta' l-ajru u li jħassar id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2006/23/KE (COM(2008)0390 - C6-0251/2008 - 2008/0128(COD))

irreferut

responsabbli :

TRAN

opinjoni :

EMPL, ITRE

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 17/2008 - Sezzjoni III - Kummissjoni (SEC(2008)1953 - C6-0252/2008 - 2008/2163(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 18/2008 - Sezzjoni III - Kummissjoni (SEC(2008)1954 - C6-0253/2008 - 2008/2165(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u l-Kummissjoni dwar il-konklużjoni tal-Protokoll mal-Ftehim ta' Partenarjat u Kooperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tat-Taġikistan, minn naħa l-oħra, sabiex tibda titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija fl-Unjoni Ewropea (COM(2007)0143 - C6-0254/2008 - 2007/0050(CNS))

irreferut

responsabbli :

AFET

opinjoni :

INTA

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u l-Kummissjoni dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u l-Bożnja u Ħerzegovina, min-naħa l-oħra (08225/2008 - C6-0255/2008 - 2008/0073(AVC))

irreferut

responsabbli :

AFET

opinjoni :

INTA


3. Dibattitu dwar każijiet ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat tad-dritt (imħabbra l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu, skond l-Artikolu 115 tar-Regoli ta' Proċedura, li jiġi organizzat dibattitu ta' dan it-tip fuq il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I. Allegazzjonijiet ta' oqbra tal-massa fil-parti tal-Kaxmir li hi amministrata mill-Indja

- Elizabeth Lynne, Marios Matsakis, Sarah Ludford u Frédérique Ries f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-Kaxmir (B6-0349/2008)

- Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska u Konrad Szymański f'isem il-Grupp UEN, dwar l-allegazzjonijiet ta' oqbra tal-massa fil-parti tal-Kaxmir amministrata mill-Indja (B6-355/2008)

- Cem Özdemir, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda u Hélène Flautre f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar l-allegazzjonijiet ta' oqbra tal-massa fil-parti tal-Kaxmir amministrata mill-Indja (B6-0359/2008)

- André Brie f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar l-allegazzjonijiet ta' oqbra tal-massa fil-parti tal-Kaxmir amministrata mill-Indja (B6-0362/2008)

- James Elles, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė u Sajjad Karim f'isem il-Grupp PPE-DE, dwar l-allegazzjonijiet ta' oqbra tal-massa fil-parti tal-Kaxmir amministrata mill-Indja (B6-0367/2008)

- Pasqualina Napoletano u Richard Howitt f'isem il-Grupp PSE, dwar l-allegazzjonijiet ta' oqbra tal-massa fil-parti tal-Kaxmir amministrata mill-Indja (B6-0368/2007)

II. Sitwazzjoni fil-Bangladexx

- Jan Tadeusz Masiel, Konrad Szymański, Wiesław Stefan Kuc, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Hanna Foltyn-Kubicka u Adam Bielan f'isem il-Grupp UEN, dwar il-Bangladexx (B6-0356/2008)

- Jean Lambert f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-Bangladexx (B6-0360/2008)

- Johan Van Hecke, Marios Matsakis, Renate Weber, Marielle De Sarnez, Mariela Velichkova Baeva u Frédérique Ries f'isem il-Grupp ALDE, dwar l-arresti ta' kwantitá kbira ta' nies fil-Bangladexx (B6-0361/2008)

- Roberto Musacchio f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-Bangladexx (B6-0364/2008)

- Charles Tannock, Britta Thomsen, Bernd Posselt u Eija-Riitta Korhola f'isem il-Grupp PPE-DE, dwar is-sitwazzjoni fil-Bangladexx (B6-0365/2008)

- Pasqualina Napoletano u Robert Evans f'isem il-Grupp PSE, dwar is-sitwazzjoni fil-Bangladexx (B6-0366/2008)

III. Piena tal-mewt - il-każ ta' Troy Davis

- Marco Pannella, Marco Cappato, Marios Matsakis u Frédérique Ries f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-piena tal-mewt, il-każ ta' Troy Davis (B6-0350/2008)

- Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp UEN, dwar il-piena tal-mewt, partikolarment il-każ ta' Troy Davis (B6-0357/2008)

- Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Kathalijne Maria Buitenweg, Pierre Jonckheer, Caroline Lucas, Claude Turmes u Monica Frassoni f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-piena tal-mewt, partikolarment il-każ ta' Troy Davis (B6-0358/2008)

- Vittorio Agnoletto f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-piena tal-mewt, partikolarment il-każ ta' Troy Davis (B6-0363/2008)

- Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt u Eija-Riitta Korhola f'isem il-Grupp PPE-DE, dwar il-piena tal-mewt, partikolarment il-każ ta' Troy Davis (B6-0369/2008)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Józef Pinior u Marianne Mikko f'isem il-Grupp PSE, dwar il-piena tal-mewt, partikolarment il-każ ta' Troy Davis (B6-0370/2008)

Il-ħin għad-diskorsi jiġi allokat skond l-Artikolu 142 tar-Regoli tal-Proċedura.


4. Impatt fuq l-ambjent tal-pipeline tal-gass ippjanat fil-Baħar Baltiku li jgħaqqad ir-Russja mal-Ġermanja (dibattitu)

Rapport dwar l-impatt fuq l-ambjent tal-proġett ta' bini ta' pipeline tal-gass fil-Baħar Baltiku li jgħaqqad ir-Russja mal-Ġermanja (petizzjonijiet Nru 0614/2007 u Nru 0952/2007) [2007/2118(INI)] - Kumitat għall-Petizzjonijiet. Rapporteur: Marcin Libicki (A6-0225/2008)

Marcin Libicki ippreżenta r-rapport.

Tkellem Stavros Dimas (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Christopher Beazley (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFET), Andres Tarand (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Rihards Pīks f'isem il-Grupp PPE-DE, Lasse Lehtinen f'isem il-Grupp PSE, Diana Wallis f'isem il-Grupp ALDE, David Hammerstein f'isem il-Grupp Verts/ALE, Eva-Britt Svensson f'isem il-Grupp GUE/NGL, Sylwester Chruszcz Membru mhux affiljat, András Gyürk, Proinsias De Rossa, Henrik Lax, Helmuth Markov, Ria Oomen-Ruijten, Victor Boştinaru, Johannes Lebech, Urszula Gacek, Vural Öger, Grażyna Staniszewska, Vytautas Landsbergis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg u Adam Bielan.

PRESIDENT: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Viċi-President

Tkellmu skond il-proċedura "catch the eye" Tunne Kelam, Danutė Budreikaitė, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Carl Schlyter, Laima Liucija Andrikienė, Marios Matsakis, Konrad Szymański, Árpád Duka-Zólyomi, Olle Schmidt u Ville Itälä.

Tkellmu: Stavros Dimas u Marcin Libicki

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.22 tal- Minuti ta' 08.07.2008 .


5. Stabilizzar ta' l-Afghanistan: sfidi għall-UE u l-komunità internazzjonali (dibattitu)

Rapport dwar l-istabilizzar ta' l-Afghanistan: sfidi għall-UE u l-komunità internazzjonali [2007/2208(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: André Brie (A6-0269/2008)

André Brie ippreżenta r-rapport.

Tkellmu: Jean-Pierre Jouyet (President fil-kariga tal-Kunsill) u Benita Ferrero-Waldner (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Carlo Fatuzzo f'isem il-Grupp PPE-DE, Ana Maria Gomes f'isem il-Grupp PSE, Samuli Pohjamo f'isem il-Grupp ALDE, Konrad Szymański f'isem il-Grupp UEN, Angelika Beer f'isem il-Grupp Verts/ALE, Vittorio Agnoletto f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bastiaan Belder f'isem il-Grupp IND/DEM, Koenraad Dillen Membru mhux affiljat, Nickolay Mladenov, Libor Rouček, Gerard Batten, Slavi Binev, Robert Evans u Emilio Menéndez del Valle.

PRESIDENT: Luisa MORGANTINI
Viċi-President

Tkellem Vural Öger.

Tkellmu skond il-proċedura "catch the eye" Anna Ibrisagic, Miroslav Mikolášik, Dragoş Florin David, Geoffrey Van Orden, Vytautas Landsbergis u Czesław Adam Siekierski.

Tkellmu: Jean-Pierre Jouyet, Benita Ferrero-Waldner u André Brie.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.23 tal- Minuti ta' 08.07.2008 .


6. Emendar tad-Direttiva 2003/87/KE sabiex tinkludi l-attivitajiet ta' l-avjazzjoni fl-iskema Komunitarja għall-iskambju ta’ kwoti għall-emissjonijiet ta’ gassijiet serra ***II (dibattitu)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni komuni adotta mill-Kunsill bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/87/KE sabiex tinkludi l-attivitajiet ta' l-avjazzjoni fl-iskema għall-iskambju ta' kwoti ta' l-emissjonijiet ta' gassijiet serra fil-Komunità [05058/3/2008 - C6-0177/2008 - 2006/0304(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Peter Liese (A6-0220/2008)

Tkellmu: Nathalie Kosciusko-Morizet (President fil-kariga tal-Kunsill) u Stavros Dimas (Membru tal-Kummissjoni).

Peter Liese ippreżenta r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari.

Tkellmu: Georg Jarzembowski f'isem il-Grupp PPE-DE, Matthias Groote f'isem il-Grupp PSE, Holger Krahmer f'isem il-Grupp ALDE, Roberts Zīle f'isem il-Grupp UEN, Caroline Lucas f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jens Holm f'isem il-Grupp GUE/NGL, Johannes Blokland f'isem il-Grupp IND/DEM, Françoise Grossetête, Linda McAvan, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Paulo Casaca, Eija-Riitta Korhola u Avril Doyle.

Tkellmu skond il-proċedura "catch the eye" John Purvis, Saïd El Khadraoui, Mieczysław Edmund Janowski, Ilda Figueiredo u Marian-Jean Marinescu.

Tkellmu: Nathalie Kosciusko-Morizet, Stavros Dimas u Peter Liese.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.19 tal- Minuti ta' 08.07.2008 .


PRESIDENT: Alejo VIDAL-QUADRAS
Viċi-President

7. Kalendarju tal-baġit

Il-President, bi ftehim mal-Kumitat għall-Baġits, ħabbar li ġew iffissati l-iskadenzi għat-tressiq ta' abbozz ta' emendi u ta' emendi proposti għall-ewwel qari tal-Baġit Ġenerali għas-sena finanzjarja 2009:

- għall-kumitati parlamentari u għall-Membri (40 Membru mill-inqas): nhar l-Erbgħa 10.09.2008 f'nofsinhar

- għall-gruppi politiċi: nhar l-Erbgħa 17.09.2008 f'nofsinhar.


8. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsumin, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa ta' l-ismijiet, fl-anness għall-minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


8.1. Strument Ewropew ta' Viċinat u Sħubija ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1638/2006 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet ġenerali għat-twaqqif ta' Strument Ewropew ta' Viċinat u Sħubija [COM(2008)0308 - C6-0200/2008 - 2008/0095(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0271/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0315)


8.2. Skemi diretti ta' appoġġ fi ħdan il-PAK * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1782/2003 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi diretti ta' appoġġ fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ appoġġ għall-bdiewa [COM(2008)0247 - C6-0208/2008 - 2008/0088(CNS)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Neil Parish (A6-0270/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0316)


8.3. Ħtiġiet minimi ta' sigurtà u saħħa għall-użu ta' tagħmir għax-xogħol (it-tieni direttiva individwali skond l-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE - verżjoni kodifikata) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport Proposta emendata għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ħtiġiet minimi tas-sigurtà u s-saħħa fl-użu tat-tagħmir tax-xogħol mill-ħaddiema fuq ix-xogħol (it-tieni Direttiva individwali fit-tifsira ta' l-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE) (Verżjoni kkodifikata) [COM(2008)0111 - C6-0127/2008 - 2006/0214(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0290/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0317)


8.4. Konservazzjoni ta' l-għasafar selvaġġi (Adattament għall-proċedura regolatorja bi skrutinju) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE dwar il-konservazzjoni ta' l-għasafar selvaġġi, fir-rigward tas-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni [COM(2008)0105 - C6-0088/2008 - 2008/0038(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Miroslav Ouzký (A6-0259/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0318)


8.5. Is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Kunsill li temenda diversi dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2006/112/KE tat-28 ta' Novembru 2006 dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud [COM(2007)0677 - C6-0433/2007 - 2007/0238(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Dariusz Rosati (A6-0232/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0319)


8.6. Protokoll dwar l-Evalwazzjoni Strateġika Ambjentali għall-Konvenzjoni ta' l-Espoo ta’ l-1991 * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-approvazzjoni, f'isem il-Komunità Ewropea, tal-Protokoll dwar il-Valutazzjoni Strateġika Ambjentali għall-Konvenzjoni ta' Espoo tal-UN/ECE ta’ l-1991 dwar il-Valutazzjoni ta' l-Impatt Ambjentali f’Kuntest Transkonfinali [COM(2008)0132 - C6-0161/2008 - 2008/0052(CNS)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Bogusław Sonik (A6-0221/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0320)


8.7. L-adeżjoni ta' Liechtenstein mal-Ftehima bejn l-UE, l-KE u l-Iżvizzera dwar l-assoċjazzjoni ta' l-Iżvizzera fl-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp ta' l-acquis ta' Schengen * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f’isem il-Komunità Ewropea, tal-Protokoll bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea, il-Konfederazzjoni Żvizzera u l-Prinċipalità tal-Liechtenstein dwar l-adeżjoni tal-Prinċipalità tal-Liechtenstein għall-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzoni Żvizzera ma’ l-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp ta’ l-acquis ta’ Schengen [COM(2006)0752 - C6-0089/2008 - 2006/0251(CNS)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Ewa Klamt (A6-0246/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0321)


8.8. L-adeżjoni tal-Prinċipalità tal-Liechtenstein mal-Ftehima bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar il-ħatra ta’ l-Istat responsabbli għall-eżaminazzjoni ta’ talba għal ażil imressqa fi Stat Membru jew fl-Iżvizzera * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-iffirmar ta’ protokoll bejn il-Komunità Ewropea, il-Konfederazzjoni Żvizzera u l-Prinċipalità tal-Liechtenstein dwar l-adeżjoni tal-Prinċipalità tal-Liechtenstein fil-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar il-kriterji u l-mekkaniżmi għall-ħatra ta’ l-Istat responsabbli mill-eżaminazzjoni ta’ talba għal ażil mressqa fi Stat Membru jew fl-Iżvizzera [COM(2006)0754 - C6-0090/2008 - 2006/0252(CNS)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Ewa Klamt (A6-0247/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0322)


8.9. Protokoll bejn il-Komunità Ewropea, l-Iżvizzera u Liechtenstein għall-Ftehima bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar il-kriterji u l-mekkaniżmi sabiex jiġi stabbilit l-Istat responsabbli għall-eżaminar ta' talba għall-ażil magħmula fi Stat Membru, fl-Iżvizzera jew f'Liechtenstein *(Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-iffirmar ta’ Protokoll bejn il-Komunità Ewropea, l-Iżvizzera u Liechtenstein għall-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar il-kriterji u l-mekkaniżmi sabiex jiġi stabbilit l-Istat responsabbli għall-eżaminar ta' talba għall-ażil magħmula fi Stat Membru, l-Iżvizzera jew Liechtenstein [COM(2006)0753 - C6-0091/2008 - 2006/0257(CNS)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Ewa Klamt (A6-0261/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 9)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0323)


8.10. In-numerar tal-viża * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1683/95 li jistabbilixxi format uniformi għall-viża fir-rigward tan-numerar tal-viża [COM(2008)0188 - C6-0187/2008 - 2008/0074(CNS)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Gérard Deprez (A6-0268/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 10)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0324)


8.11. It-tiġdid tal-Ftehima dwar il-koperazzjoni xjentifika u teknoloġika bejn il-KE u l-Indja * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' ftehim li jġedded il-ftehim għall-koperazzjoni xjentifika u teknoloġika bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tar-Repubblika ta' l-Indja [16681/2007 - C6-0073/2008 - 2007/0207(CNS)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Christian Ehler (A6-0254/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 11)

PROPOSTA TAL-KUNSILL, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0325)


8.12. Talba għar-revoka ta' l-immunità ta' Witold Tomczak (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar it-talba għar-revoka ta' l-immunità ta' Witold Tomczak [2008/2078(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Diana Wallis (A6-0277/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 12)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0326)


8.13. Id-difiża tal-prerogattivi tal-Parlament Ewropew quddiem il-qrati nazzjonali (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar id-difiża tal-prerograttivi tal-Parlament Ewropew quddiem il-qrati nazzjonali [2007/2205(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Giuseppe Gargani (A6-0222/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0327)


8.14. Emendi għar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament dwar l-Approvazzjoni tal-Kummissjoni (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-emendi għar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament dwar l-Approvazzjoni tal-Kummissjoni [2007/2128(REG)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteur: Andrew Duff (A6-0198/2008)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 14)

TEST TAR-REGOLI TA' PROĊEDURA, EMENDI u PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Tkellem Stavros Dimas (Membru tal-Kummissjoni).

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0328)

Id-dispożizzjonijiet il-ġodda se jidħlu fis-seħħ fl-ewwel ġurnata tas-sessjoni parzjali li jmiss.


8.15. Proċedura ta' awtorizzazzjoni komuni għall-addittivi, l-enżimi u l-aromatizzanti ta' l-ikel ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-Pożizzjoni Komuni adottata mill-Kunsill bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi proċedura ta' awtorizzazzjoni komuni għall-addittivi, l-enżimi u l-aromatizzanti ta' l-ikel [16673/2/2007 - C6-0138/2008 - 2006/0143(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Åsa Westlund (A6-0179/2008)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 15)

POŻIZZJONI KOMUNI TAL-KUNSILL

Dikjarata approvata kif emendata (P6_TA(2008)0329)


8.16. Addittivi ta' l-ikel ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-Posizzjoni Komuni adottata mill-Kunsill bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-addittivi ta' l-ikel [16675/2/2007 - C6-0141/2008 - 2006/0145(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Åsa Westlund (A6-0180/2008)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 16)

POŻIZZJONI KOMUNI TAL-KUNSILL

Dikjarata approvata kif emendata (P6_TA(2008)0330)


8.17. Aromatizzanti u ċerti ingredjenti ta' l-ikel bi proprjetajiet aromatizzanti ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-Pożizzjoni Komuni adottata mill-Kunsill bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar aromatizzanti u ċerti ingredjenti ta’ l-ikel bi proprjetajiet aromatizzanti għall-użu fl-ikel u fuq l-ikel li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1576/89 u (KEE) Nru 1601/91, ir-Regolament (KE) Nru 2232/96 u d-Direttiva 2000/13/KE [16677/3/2007 - C6-0139/2008 - 2006/0147(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Mojca Drčar Murko (A6-0177/2008)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 17)

POŻIZZJONI KOMUNI TAL-KUNSILL

Dikjarata approvata kif emendata (P6_TA(2008)0331)


8.18. Enżimi ta' l-ikel ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-Pożizzjoni Komuni adottata mill-Kunsill bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar enżimi ta' l-ikel u li jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 83/417/KEE, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1493/1999, id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill 2000/13/KE, id-Direttiva tal-Kunsill 2001/112/KE u r-Regolament (KE) Nru 258/97 [16676/1/2007 - C6-0140/2008 - 2006/0144(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Avril Doyle (A6-0176/2008)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 18)

POŻIZZJONI KOMUNI TAL-KUNSILL

Tkellmet Avril Doyle (rapporteur).

Dikjarata approvata kif emendata (P6_TA(2008)0332)


8.19. Emendar tad-Direttiva 2003/87/KE sabiex tinkludi l-attivitajiet ta' l-avjazzjoni fl-iskema Komunitarja għall-iskambju ta’ kwoti għall-emissjonijiet ta’ gassijiet serra ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni komuni adotta mill-Kunsill bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/87/KE sabiex tinkludi l-attivitajiet ta' l-avjazzjoni fl-iskema għall-iskambju ta' kwoti ta' l-emissjonijiet ta' gassijiet serra fil-Komunità [05058/3/2008 - C6-0177/2008 - 2006/0304(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Peter Liese (A6-0220/2008)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 19)

POŻIZZJONI KOMUNI TAL-KUNSILL

Dikjarata approvata kif emendata (P6_TA(2008)0333)


8.20. Emenda tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament fid-dawl tal-proposti mill-Grupp ta' Ħidma għar-Riforma Parlamentari dwar ix-xogħol tal-Plenarja (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar l-emenda tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew fid-dawl tal-proposti mill-Grupp ta' Ħidma għar-Riforma Parlamentari dwar ix-xogħol tal-Plenarja u r-rapporti fuq inizjattiva proprja [2007/2272(REG)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteur: Richard Corbett (A6-0197/2008)

(Maġġoranza kwalifikata hija meħtieġa għall-adozzjoni ta' l-emendi, maġġoranza sempliċi hija meħtieġa għall-adozzjoni tal-proposta għal deċiżjoni)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 20)

TEST TAR-REGOLI TA' PROĊEDURA

Emendi adottati: ara l-anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P6_TA(2008)0334)

Id-dispożizzjonijiet il-ġodda se jidħlu fis-seħħ fl-ewwel ġurnata tas-sessjoni parzjali li jmiss, b'eċċezzjoni tal-punti 2 u 3 ta' l-anness IIa ġdid, li se jidħlu fis-seħħ fl-ewwel ġurnata tal-leġiżlatura li tibda' fl-Lulju 2009.


8.21. Baġit 2009: L-ewwel riflessjonijiet dwar il-mandat għall-konċiljazzjoni fir-rigward tal-PDB 2009 (votazzjoni)

Rapport dwar il-Proċedura tal-Baġit 2009: L-ewwel riflessjonijiet dwar l-abbozz preliminari tal-baġit 2009 u fuq il-mandat għall-konċiljazzjoni
Taqsima III - Kummissjoni [2008/2025(BUD)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Jutta Haug (A6-0262/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 21)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2008)0335)


8.22. Impatt fuq l-ambjent tal-pipeline tal-gass ippjanat fil-Baħar Baltiku li jgħaqqad ir-Russja mal-Ġermanja (votazzjoni)

Rapport dwar l-impatt fuq l-ambjent tal-proġett ta' bini ta' pipeline tal-gass fil-Baħar Baltiku li jgħaqqad ir-Russja mal-Ġermanja (petizzjonijiet Nru 0614/2007 u Nru 0952/2007) [2007/2118(INI)] - Kumitat għall-Petizzjonijiet. Rapporteur: Marcin Libicki (A6-0225/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 22)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2008)0336)

Tkellmu:

Dirk Sterckx ġibed l-attenzjoni għall-istampa difettuza tar-riżultati tal-votazzjonijiet fuq l-iskrijns u Justas Vincas Paleckis talab lill-President sabiex jaqra ċ-ċifri għal kullħadd (wara l-votazzjoni dwar l-emenda 50, il-President issospenda l-votazzjonijiet għal ftit ħin sakemm is-servizz tekniku solva l-problema);

Graham Booth dwar il-proċedura tal-votazzjoni dwar l-emenda 49;

Marcin Libicki (rapporteur) u Werner Langen dwar l-istampa fuq l-iskrijns tar-riżultat tal-votazzjonijiet;

Christopher Beazley talab votazzjoni maqsuma dwar l-emenda 30 (Il-President qal li ma kien hemm l-ebda oppożizzjoni);

Andres Tarand ressaq emenda orali għall-emenda 37, li ġiet aċċettata;

Marcin Libicki għamel dikjarazzjoni wara l-votazzjoni.


8.23. Stabilizzar ta' l-Afghanistan: sfidi għall-UE u l-komunità internazzjonali (votazzjoni)

Rapport dwar l-istabilizzar ta' l-Afghanistan: sfidi għall-UE u l-komunità internazzjonali [2007/2208(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: André Brie (A6-0269/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 23)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2008)0337)

Tkellmu:

Qabel il-votazzjoni, il-President ħabbar li r-rapporteur irtira ismu minn dan ir-rapport.

André Brie ressaq emenda orali sabiex jiddaħħal paragrafu 3a, li ġiet aċċettata.


9. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, skond l-Artikolu 163(3) tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Åsa Westlund - A6-0179/2008, Rapport Åsa Westlund - A6-0180/2008, Rapport Mojca Drčar Murko - A6-0177/2008 Rapport Avril Doyle - A6-0176/2008

Hiltrud Breyer f'isem il-Grupp Verts/ALE

Rapport Åsa Westlund - A6-0180/2008

Neena Gill u Czesław Adam Siekierski

Rapport Mojca Drčar Murko - A6-0177/2008

Miroslav Mikolášik

Rapport Avril Doyle - A6-0176/2008

Miroslav Mikolášik

Rapport Peter Liese - A6-0220/2008

Péter Olajos, Zuzana Roithová u Christoph Konrad

Rapport Richard Corbett - A6-0197/2008

David Sumberg, Bernd Posselt, Philip Claeys, Frank Vanhecke, Christopher Heaton-Harris u Syed Kamall

Rapport Jutta Haug - A6-0262/2008

David Sumberg u Christopher Heaton-Harris

Rapport Marcin Libicki - A6-0225/2008

Laima Liucija Andrikienė, Victor Boştinaru, Zuzana Roithová, Leopold Józef Rutowicz, Bogusław Rogalski, Czesław Adam Siekierski, Bernd Posselt u Rainer Wieland

Rapport André Brie - A6-0269/2008

David Sumberg, Eoin Ryan f'isem il-Grupp UEN, Carlo Fatuzzo, Bernd Posselt u Christopher Heaton-Harris


10. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet għall-vot jidhru fil-websajt "Séance en direct" "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata ta' l-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa ta' l-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa ta' l-anqas ġimgħatejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza l-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.

°
° ° °

Vasco Graça Moura avża li l-apparat tal-votazzjoni tiegħu ma ħadimx fil-mument tal-votazzjoni dwar ir-rapport ta' Jacek Saryusz-Wolski - A6-0271/2008.

Gianni Pittella avża li l-apparat tal-votazzjoni tiegħu ma ħadimx fil-mument tal-votazzjoni dwar ir-rapport ta' Dariusz Rosati - A6-0232/2008.

Magor Imre Csibi avża li l-apparat tal-votazzjoni tiegħu ma ħadimx fil-mument tal-votazzjoni dwar ir-rapport ta' Åsa Westlund - A6-0180/2008.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.55
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.05 )

PRESIDENT: Edward McMILLAN-SCOTT
Viċi-President

11. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


12. Kondizzjonijiet għall-aċċess għan-netwerks ta' trażmissjoni tal-gass naturali ***I - Suq intern fil-gass naturali ***I - Pjan Strateġiku Ewropew għat-Teknoloġija ta' l-Enerġija (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda (KE) Nru 1775/2005 dwar il-kondizzjonijiet għall-aċċess għan-netwerks ta' trażmissjoni tal-gass naturali [COM(2007)0532 - C6-0319/2007 - 2007/0199(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Atanas Paparizov (A6-0253/2008)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/55/KE rigward regoli komuni għas-suq intern fil-gass naturali [COM(2007)0529 - C6-0317/2007 - 2007/0196(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Romano Maria La Russa (A6-0257/2008)

Rapport dwar il-Pjan Strateġiku Ewropew għat-Teknoloġija ta' l-Enerġija [2008/2005(INI)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Jerzy Buzek (A6-0255/2008)

Tkellmu: Nathalie Kosciusko-Morizet (President fil-kariga tal-Kunsill), Andris Piebalgs (Membru tal-Kummissjoni) u Janez Potočnik (Membru tal-Kummissjoni).

Atanas Paparizov, Romano Maria La Russa u Jerzy Buzek ippreżentaw ir-rapporti.

Tkellmu: Christian Ehler (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ECON), Inés Ayala Sender (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI), Bernhard Rapkay (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ECON), Emmanouil Angelakas (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Toine Manders (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Herbert Reul f'isem il-Grupp PPE-DE, Hannes Swoboda f'isem il-Grupp PSE, Danutė Budreikaitė f'isem il-Grupp ALDE, Roberts Zīle f'isem il-Grupp UEN, Claude Turmes f'isem il-Grupp Verts/ALE, Esko Seppänen f'isem il-Grupp GUE/NGL, Derek Roland Clark f'isem il-Grupp IND/DEM, u Luca Romagnoli Membru mhux affiljat.

PRESIDENT: Adam BIELAN
Viċi-President

Tkellmu: Alejo Vidal-Quadras, Teresa Riera Madurell, Adina-Ioana Vălean, Dariusz Maciej Grabowski, Rebecca Harms, Miloslav Ransdorf, Jana Bobošíková, Paul Rübig, Reino Paasilinna, Anne Laperrouze, Liam Aylward, Jacky Hénin, Romana Jordan Cizelj, Šarūnas Birutis, Guntars Krasts, Ilda Figueiredo, Gunnar Hökmark, Catherine Trautmann, Vladko Todorov Panayotov, Nathalie Kosciusko-Morizet, Jan Březina, Adam Gierek, Lena Ek, Roberta Alma Anastase, Giovanna Corda, Anni Podimata, Pierre Pribetich u Silvia-Adriana Ţicău.

Tkellmu skond il-proċedura "catch the eye" Dragoş Florin David, Andrzej Jan Szejna, Ioan Mircea Paşcu, Theodor Dumitru Stolojan, Czesław Adam Siekierski, Inés Ayala Sender u Paul Rübig.

Tkellem Andris Piebalgs.

PRESIDENT: Mechtild ROTHE
Viċi-President

Tkellmu: Atanas Paparizov, Romano Maria La Russa u Jerzy Buzek.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.9 tal- Minuti ta' 09.07.2008, punt 5.10 tal- Minuti ta' 09.07.2008 u punt 5.17 tal- Minuti ta' 09.07.2008 .


13. Ir-reazzjoni ta' l-Unjoni Ewropea għall-isfida tal-fondi sovrani (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-0067/2008) mressqa minn Pervenche Berès, f'isem il-Kumitat ECON, lill-Kunsill: It-tweġiba ta' l-UE għall-isfida tal-fondi sovrani (Sovereign Wealth Funds) (B6-0164/2008)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-0068/2008) mressqa minn Pervenche Berès, f'isem il-Kumitat ECON, lill-Kummissjoni: It-tweġiba ta' l-UE għall-isfida tal-fondi sovrani (Sovereign Wealth Funds) (B6-0165/2008)

Pervenche Berès għamlet il-mistoqsijiet orali.

Anne-Marie Idrac (President fil-kariga tal-Kunsill) wieġbet għall-mistoqsija B6-0164/2008.

Günter Verheugen (Viċi President tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija B6-0165/2008.

Tkellmu: Piia-Noora Kauppi f'isem il-Grupp PPE-DE, Elisa Ferreira f'isem il-Grupp PSE, Wolf Klinz f'isem il-Grupp ALDE, Cornelis Visser, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, José Manuel García-Margallo y Marfil, Ieke van den Burg u Harald Ettl.

Tkellmu skond il-proċedura "catch the eye" John Purvis, Zsolt László Becsey, Margarita Starkevičiūtė u Ieke van den Burg.

Tkellmu: Anne-Marie Idrac u Günter Verheugen.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jiġi konkluż id-dibattitu skond l-Artikolu 108(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Pervenche Berès, f'isem il-Kumitat ECON, dwar fondi ta' investimenti sovrani (B6-0304/2008)

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.18 tal- Minuti ta' 09.07.2008 .


PRESIDENT: Manuel António dos SANTOS
Viċi-President

14. Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kunsill)

Il-Parlament eżamina numru ta' mistoqsijiet lill-Kunsill (B6-0168/2008).

Mistoqsija 1 (Claude Moraes): Id-direttiva orizzontali kontra d-diskriminazzjoni.

Jean-Pierre Jouyet (President fil-kariga tal-Kunsill) wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Claude Moraes, Elizabeth Lynne u Jörg Leichtfried.

Mistoqsija 2 (Marian Harkin): Il-prijoritajiet tal-presidenza Franċiża.

Jean-Pierre Jouyet wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsija supplimentari ta' Marian Harkin.

Il-mistoqsijiet 3 u 4 ġew irtirati.

Mistoqsija 5 (Brian Crowley): L-abbandun tal-mira ta' l-Unjoni Ewropea li tistabbilixxi sehem ta' 10% għal bijofjuwils.

Jean-Pierre Jouyet wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Brian Crowley, Josu Ortuondo Larrea u Mairead McGuinness.

Mistoqsija 6 (Liam Aylward): It-Tieni Objettiv tal-Millenju għall-Iżvilupp u l-konvenzjonijiet ta' l-ILO dwar it-tħaddim tat-tfal.

Jean-Pierre Jouyet wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsija supplimentari ta' Liam Aylward.

Mistoqsija 7 (Seán Ó Neachtain): L-istabbiliment ta' uffiċċji għall-irkupru ta' l-assi.

Jean-Pierre Jouyet wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Seán Ó Neachtain, Reinhard Rack u Avril Doyle.

Mistoqsija 8 (Eoin Ryan): Is-sistema ta' twissija rapida mifruxa ma' l-UE għal-ħtif tat-tfal.

Jean-Pierre Jouyet wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Eoin Ryan, Reinhard Rack u Christopher Heaton-Harris.

Mistoqsija 9 (Manuel Medina Ortega): Il-“viċinat akbar” - proġetti relatati.

Jean-Pierre Jouyet wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsija supplimentari ta' Manuel Medina Ortega.

Mistoqsija 10 (Robert Evans): Is-Sri Lanka.

Jean-Pierre Jouyet wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Robert Evans u Avril Doyle.

Mistoqsija 11 (Avril Doyle): Il-prijoritajiet tal-Kunsill għall-miżuri marbuta mal-klima.

Jean-Pierre Jouyet wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Avril Doyle u Robert Evans.

Il-mistoqsijiet minn 12 sa 36 u minn 38 sa 42 se jingħataw tweġiba bil-miktub (ara l-Anness tar-Rapport Verbatim).

Il-mistoqsija 37 ma ssejħitx minħabba li s-suġġett tagħha kien diġà fl-aġenda ta' din is-sessjoni parzjali.

Il-ħin tal-mistoqsijiet allokat għall-Kunsill intemm.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 19.00
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 21.00 )

PRESIDENT: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Viċi-President

15. Talba għal proċedura ta' urġenza

Talab l-applikazzjoni tal-Proċedura ta' Urġenza (l-Artikolu 134 tar-Regoli ta' Proċedura) mill-Kunsill u l-Kummissjoni għall-:

- Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi azzjoni temporanja speċifika li għandha l-għan li tippromwovi r-ristrutturazzjoni tal-flotot tas-sajd Ewropej affettwati mill-kriżi ekonomika. (COM(2008)0454 - C6-0270/2008 - 2008/0144 (CNS))

Ġustifikazzjoni tat-talba:

L-urġenza hija ġustifikata mill-bżonn li jiġu adottati miżuri li għandhom l-għan li jadattaw is-settur komunitarju tas-sajd fil-kuntest attwali taż-żieda fil-prezzijiet taż-żejt, sabiex ikunu assikurati kundizzjonijiet soċjali u ekonomiċi sostenibbli għas-settur.

Il-Parlament se jagħmel stqarrija dwar din l-urġenza fl-12.00 ta' għada.


16. Emendar tad-Direttiva 2004/49/KE dwar is-sigurtà ferrovjarja fil-Komunità ***II - Emenda tar-Regolament (KE) Nru 881/2004 li jistabbilixxi Aġenzija Ferrovjarja Ewropea ***II (dibattitu)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni komuni adottata mill-Kunsill bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-direttiva 2004/49/KE dwar is-sigurtà tal-linji tal-ferrovija tal-Komunità (direttiva dwar is-sigurtà tal-linji tal-ferrovija) [16133/3/2007 - C6-0129/2008 - 2006/0272(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Paolo Costa (A6-0223/2008)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni komuni adottata mill-Kunsill bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 881/2004 li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea tal-ferroviji (regolament ta' l-Aġenzija) [16138/3/2007 - C6-0131/2008 - 2006/0274(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Paolo Costa (A6-0210/2008)

Paolo Costa preżenta r-rakkomandazzjonijiet għat-tieni qari.

Tkellem Antonio Tajani (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Georg Jarzembowski f'isem il-Grupp PPE-DE, Brian Simpson f'isem il-Grupp PSE, Erik Meijer f'isem il-Grupp GUE/NGL, Reinhard Rack, Gilles Savary, Jaromír Kohlíček, Silvia-Adriana Ţicău u Bogusław Liberadzki.

Tkellmu skond il-proċedura "catch the eye" Czesław Adam Siekierski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk u Jörg Leichtfried.

Tkellmu: Antonio Tajani u Paolo Costa.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.3 tal- Minuti ta' 09.07.2008 u punt 5.4 tal- Minuti ta' 09.07.2008 .


17. Regoli komuni għall-operat ta' servizzi ta' l-ajru fil-Komunità (tfassil mill-ġdid) ***II (dibattitu)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-Pożizzjoni Komuni adottata mill-Kunsill bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni għall-operat ta' servizzi ta' l-ajru fil-Komunità (tfassil mill-ġdid) [16160/4/2007 - C6-0176/2008 - 2006/0130(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Arūnas Degutis (A6-0264/2008)

Arūnas Degutis ippreżenta r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari.

Tkellem Antonio Tajani (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Elisabeth Jeggle f'isem il-Grupp PPE-DE, Ulrich Stockmann f'isem il-Grupp PSE, Seán Ó Neachtain f'isem il-Grupp UEN, Jaromír Kohlíček f'isem il-Grupp GUE/NGL, Brian Simpson, Luís Queiró u Jörg Leichtfried.

Tkellmu skond il-proċedura "catch the eye" Laima Liucija Andrikienė, Saïd El Khadraoui, Reinhard Rack, Mieczysław Edmund Janowski u Silvia-Adriana Ţicău.

Tkellmu: Antonio Tajani u Arūnas Degutis.

Tkellmet Zuzana Roithová, li enfasizzat li xtaqet tagħmel intervent skond il-proċedura «catch the eye» (Il-President irrispondiha li diġá kien hemm ħames Membri Parlamentari li tkellmu skond din il-proċedura, u hemm bżonn li jitkompla d-dibattitu.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.5 tal- Minuti ta' 09.07.2008 .


18. Lejn kultura ġdida għall-mobiltà urbana (dibattitu)

Rapport dwar kultura ġdida għall-mobiltà urbana [2008/2041(INI)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Reinhard Rack (A6-0252/2008)

Reinhard Rack ippreżenta r-rapport.

Tkellem Antonio Tajani (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Justas Vincas Paleckis (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI), Jan Olbrycht (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Markus Ferber f'isem il-Grupp PPE-DE, Saïd El Khadraoui f'isem il-Grupp PSE, Jean Marie Beaupuy f'isem il-Grupp ALDE, Michael Cramer f'isem il-Grupp Verts/ALE, Johannes Blokland f'isem il-Grupp IND/DEM, Marian-Jean Marinescu, Inés Ayala Sender u Renate Sommer.

Tkellmu skond il-proċedura "catch the eye" Zita Pleštinská, Pierre Pribetich, Zuzana Roithová, Silvia-Adriana Ţicău u Inés Ayala Sender

Tkellmu: Antonio Tajani u Reinhard Rack.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.19 tal- Minuti ta' 09.07.2008 .


19. Regoli tekniċi u proċeduri amministrattivi komuni għat-trasport kummerċjali bl-ajru (EU OPS) / l-użu ta' sistemi ta' sikurezza għat-tfal (OPS 1.730) (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-0075/2008) mressqa minn Eva Lichtenberger, f'isem il-Kumitat TRAN, lill-Kummissjoni: Rekwiżiti tekniċi u proċeduri amministrattivi għat-trasport kummerċjali bl-ajruplan (EU OPS)/l-użu ta' sistemi ta' sikurezza għat-tfal (OPS 1.730) (B6-0169/2008).

Eva Lichtenberger għamel il-mistoqsija orali.

Antonio Tajani (Viċi President tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija bi tweġiba orali

Tkellmu: Georg Jarzembowski f'isem il-Grupp PPE-DE, Ulrich Stockmann f'isem il-Grupp PSE, u Eva Lichtenberger f'isem il-Grupp Verts/ALE.

Tkellmu skond il-proċedura "catch the eye" Reinhard Rack u Michael Cramer.

Tkellem Antonio Tajani.

Id-dibattitu ngħalaq.


20. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta ta' l-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 409.330/OJME).


21. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.20.

Harald Rømer

Gérard Onesta

Segretarju Ġenerali

Viċi-President


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Enrique Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Boursier, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Elmar Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nechifor, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podimata, Podkański, Hans-Gert Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza