Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/0200(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0135/2008

Teksty złożone :

A6-0135/2008

Debaty :

Głosowanie :

PV 09/07/2008 - 5.8
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0345

Protokół
Środa, 9 lipca 2008 r. - Strasburg

5.8. Ograniczenia we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych 2-(2-metoksyetoksy)etanolu, 2-(2-butoksyetoksy)etanolu, metylenodifenylo diizocyjanianu, cykloheksanu i azotanu amonu [COM(2007)0559 - C6-0327/2007 - 2007/0200(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Miroslav Ouzký (A6-0135/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 8)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2008)0345)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2008)0345)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności