Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0200(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0135/2008

Predkladané texty :

A6-0135/2008

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 09/07/2008 - 5.8
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0345

Zápisnica
Streda, 9. júla 2008 - Štrasburg

5.8. Obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov ***I (hlasovanie)

Správa Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS, pokiaľ ide o obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov 2-(2-metoxyetoxy)etanolu, 2-(2-butoxyetoxy)etanolu, metyléndifenyl diizokyanátu, cyklohexánu a dusičnanu amónneho (zmena a doplnenie smernice Rady 76/769/EHS) [COM(2007)0559 - C6-0327/2007 - 2007/0200(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca Miroslav Ouzký (A6-0135/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2008)0345)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0345)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia