Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0200(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0135/2008

Ingivna texter :

A6-0135/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 09/07/2008 - 5.8
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0345

Protokoll
Onsdagen den 9 juli 2008 - Strasbourg

5.8. Begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets direktiv 76/769/EEG om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) 2 (2 metoxietoxi)etanol, 2-(2-butoxietoxi)etanol, metylendifenyldiisocyanat, cyklohexan och ammoniumnitrat [KOM(2007)0559 - C6-0327/2007 - 2007/0200(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Miroslav Ouzký (A6-0135/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2008)0345)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2008)0345)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy