Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 9 juli 2008 - Strasbourg

6. Utnämnande av år 2011 till europeiska året för volontärarbete (skriftlig förklaring)

Den skriftliga förklaringen nr 0030/2008 som ingivits av Marian Harkin, Gisela Kallenbach, Emmanouil Angelakas, Mieczysław Edmund Janowski och Joel Hasse Ferreira om utnämnande av år 2011 till europeiska året för volontärarbete hade undertecknats av en majoritet av parlamentets ledamöter och skulle följaktligen, i enlighet med artikel 116.4 i arbetsordningen, översändas till mottagarna. Förklaringen skulle offentliggöras, tillsammans med namnen på undertecknarna, i dokumentet Antagna texter från sammanträdet, 2 februari 2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy