Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 9. juli 2008 - Strasbourg

(Mødet udsat kl. 13.15 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING
formand

9. De europæiske satellitbaserede radionavigationsprogrammer (EGNOS et Galileo) ***I (underskrivelse af retsakten)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Hans-Gert Pöttering (formand) og Jean-Pierre Jouyet (formand for Rådet) afgav korte erklæringer.

Efter at have bedt Benita Ferrero-Waldner (medlem af Kommissionen), Angelika Niebler (formand for ITRE) og Etelka Barsi-Pataky (ordfører) om at slutte sig til ham underskrev formanden sammen med Jean-Pierre Jouyet Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den videre gennemførelse af de europæiske satellitbaserede radionavigationsprogrammer (EGNOS og Galileo), som Rådet havde vedtaget den 03.07.2008.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik