Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 9. heinäkuuta 2008 - Strasbourg

(Istunto keskeytettiin klo 13.15 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
puhemies Hans-Gert PÖTTERING

9. Eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien (EGNOS ja Galileo) toteuttaminen ***I (säädöksen allekirjoittaminen)
Sanatarkat istuntoselostukset

Hans-Gert Pöttering (puhemies) ja Jean-Pierre Jouyet (neuvoston puheenjohtaja) antoivat lyhyet lausumat.

Pyydettyään Benita Ferrero-Waldneria (komission jäsen), Angelika Niebleriä (ITRE-valiokunnan puheenjohtaja) ja Etelka Barsi-Patakya (esittelijä) saapumaan luokseen, puhemies allekirjoitti yhdessä Jean-Pierre Jouyet'n kanssa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien (EGNOS ja Galileo) toteuttamisesta, jonka neuvosto oli hyväksynyt 3. heinäkuuta 2008.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö