Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 9 juli 2008 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 13.15 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Hans-Gert PÖTTERING
Talman

9. Europeiska satellitnavigeringsprogrammen (Egnos och Galileo) ***I (undertecknande av rättsakt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Hans-Gert Pöttering (talman) och Jean-Pierre Jouyet (rådets tjänstgörande ordförande) inledde med varsitt kort uttalande.

Talmannen bad Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen), Angelika Niebler (ordförande i utskottet ITRE) och Etelka Barsi-Pataky (föredragande) att följa med honom och undertecknade sedan tillsammans med Jean-Pierre Jouyet Europaparlamentets och rådets förordning om det fortsatta genomförandet av de europeiska satellitnavigeringsprogrammen (Egnos och Galileo), vilken rådet hade antagit den 3 juli 2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy