Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0338/2008

Keskustelut :

PV 09/07/2008 - 11
CRE 09/07/2008 - 11

Äänestykset :

PV 10/07/2008 - 5.5
CRE 10/07/2008 - 5.5

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Keskiviikko 9. heinäkuuta 2008 - Strasbourg

11. Kiinan tilanne maanjäristyksen jälkeen ja ennen olympiakisoja (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Neuvoston ja komission julkilausumat: Kiinan tilanne maanjäristyksen jälkeen ja ennen olympiakisoja

Jean-Pierre Jouyet (neuvoston puheenjohtaja) ja Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Georg Jarzembowski PPE-DE-ryhmän puolesta, Libor Rouček PSE-ryhmän puolesta, Marco Cappato ALDE-ryhmän puolesta, Hanna Foltyn-Kubicka UEN-ryhmän puolesta, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder IND/DEM-ryhmän puolesta, Edward McMillan-Scott, Robert Evans, Dirk Sterckx, Thomas Mann, Alexandra Dobolyi, Cornelis Visser ja Bogdan Golik.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nirj Deva, Marianne Mikko, David Hammerstein, José Ribeiro e Castro, Manolis Mavrommatis, Eva Lichtenberger, Colm Burke, Ana Maria Gomes ja Czesław Adam Siekierski.

Jean-Pierre Jouyet käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Benita Ferrero-Waldner käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Marco Pannella, Marco Cappato ja Jorgo Chatzimarkakis ALDE-ryhmän puolesta Kiinasta: tilanne maanjäristyksen jälkeen ja ennen olympialaisia (B6-0338/2008),

- Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda ja Alexandra Dobolyi PSE-ryhmän puolesta Kiinasta: tilanne maanjäristyksen jälkeen ja ennen olympialaisia (B6-0340/2008),

- Adam Bielan, Ryszard Czarnecki ja Konrad Szymański UEN-ryhmän puolesta Kiinasta: tilanne maanjäristyksen jälkeen ja ennen olympialaisia (B6-0341/2008),

- Vittorio Agnoletto GUE/NGL-ryhmän puolesta Kiinan tilanteesta maanjäristyksen jälkeen ja ennen olympialaisia (B6-0342/2008),

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Hélène Flautre, Eva Lichtenberger, Milan Horáček, Raül Romeva i Rueda, Mikel Irujo Amezaga, Helga Trüpel ja Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta Kiinan tilanteesta maanjäristyksen jälkeen ja ennen olympialaisia (B6-0346/2008).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 10.7.2008, kohta 5.5.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö