Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0338/2008

Debatter :

PV 09/07/2008 - 11
CRE 09/07/2008 - 11

Omröstningar :

PV 10/07/2008 - 5.5
CRE 10/07/2008 - 5.5

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 9 juli 2008 - Strasbourg

11. Situationen i Kina efter jordbävningen och inför de olympiska spelen (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Situationen i Kina efter jordbävningen och inför de olympiska spelen

Jean-Pierre Jouyet (rådets tjänstgörande ordförande) och Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Georg Jarzembowski för PPE-DE-gruppen, Libor Rouček för PSE-gruppen, Marco Cappato för ALDE-gruppen, Hanna Foltyn-Kubicka för UEN-gruppen, Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för IND/DEM-gruppen, Edward McMillan-Scott, Robert Evans, Dirk Sterckx, Thomas Mann, Alexandra Dobolyi, Cornelis Visser och Bogdan Golik.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Nirj Deva, Marianne Mikko, David Hammerstein, José Ribeiro e Castro, Manolis Mavrommatis, Eva Lichtenberger, Colm Burke, Ana Maria Gomes och Czesław Adam Siekierski.

Talare: Jean-Pierre Jouyet.

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Talare: Benita Ferrero-Waldner.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Marco Pannella, Marco Cappato och Jorgo Chatzimarkakis för ALDE-gruppen, om situationen i Kina efter jordbävningen och före de olympiska spelen (B6-0338/2008),

- Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda och Alexandra Dobolyi för PSE-gruppen, om situationen i Kina efter jordbävningen och före de olympiska spelen (B6-0340/2008),

- Adam Bielan, Ryszard Czarnecki och Konrad Szymański för UEN-gruppen, om situationen i Kina efter jordbävningen och inför de olympiska spelen (B6-0341/2008),

- Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Kina efter jordbävningen och inför de olympiska spelen (B6-0342/2008),

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Hélène Flautre, Eva Lichtenberger, Milan Horáček, Raül Romeva i Rueda, Mikel Irujo Amezaga, Helga Trüpel och Bart Staes för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Kina efter jordbävningen och inför de olympiska spelen (B6-0346/2008).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.5 i protokollet av den 10.07.2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy