Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2271(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0266/2008

Ingivna texter :

A6-0266/2008

Debatter :

PV 09/07/2008 - 12
CRE 09/07/2008 - 12

Omröstningar :

PV 10/07/2008 - 5.6
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0363

Protokoll
Onsdagen den 9 juli 2008 - Strasbourg

12. Kommissionens strategidokument för utvidgningen (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om kommissionens strategidokument för utvidgningen [2007/2271(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Elmar Brok (A6-0266/2008)

Elmar Brok redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Jean-Pierre Jouyet (rådets tjänstgörande ordförande) och Olli Rehn (ledamot av kommissionen).

Talare: Marian-Jean Marinescu för PPE-DE-gruppen, Jan Marinus Wiersma för PSE-gruppen, Bronisław Geremek för ALDE-gruppen, Adam Bielan för UEN-gruppen, Gisela Kallenbach för Verts/ALE-gruppen, Erik Meijer för GUE/NGL-gruppen, Georgios Georgiou för IND/DEM-gruppen, Irena Belohorská, grupplös, Charles Tannock, Hannes Swoboda, István Szent-Iványi, Konrad Szymański, Adamos Adamou, Gerard Batten, Philip Claeys, Zbigniew Zaleski, Véronique De Keyser, Inese Vaidere, Doris Pack, Libor Rouček, Mirosław Mariusz Piotrowski, Ioannis Varvitsiotis, Adrian Severin, Anna Ibrisagic, Vural Öger, Francisco José Millán Mon, Luis Yañez-Barnuevo García och Hubert Pirker.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Roberta Alma Anastase, Ioan Mircea Paşcu, Andrew Duff, Nicolae Vlad Popa, Monika Beňová och Marios Matsakis.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy