Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 9 juli 2008 - Strasbourg

14. Kommissionens strategidokument för utvidgningen (fortsättning på debatten)
CRE

Betänkande om kommissionens strategidokument för utvidgningen [2007/2271(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Elmar Brok (A6-0266/2008)

Talare: Jean-Pierre Jouyet (rådets tjänstgörande ordförande), Olli Rehn (ledamot av kommissionen) (talmannen påpekade att parlamentets presidium skulle behöva besluta om nya bestämmelser för förfarandet ”catch the eye”) samt Elmar Brok (föredragande).

ORDFÖRANDESKAP: Marek SIWIEC
Vice talman

Talare: Proinsias De Rossa yttrade sig om hur debatterna förlöpte.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.6 i protokollet av den 10.07.2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy