Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2607(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-0040/2008 (B6-0166/2008)

Keskustelut :

PV 09/07/2008 - 15
CRE 09/07/2008 - 15
PV 04/09/2008 - 3

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Keskiviikko 9. heinäkuuta 2008 - Strasbourg

15. Palestiinalaiset vangit israelilaisissa vankiloissa (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suullinen kysymys (O-0040/2008) Luisa Morgantini, Hélène Flautre, Richard Howitt, Thijs Berman, Kyriacos Triantaphyllides, Proinsias De Rossa, Pasqualina Napoletano, Margrete Auken, Jean Lambert, Marios Matsakis, David Hammerstein, Jill Evans, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Philippe Morillon, Chris Davies, Vincenzo Aita, Françoise Castex, Caroline Lucas, Antonio Masip Hidalgo, Alyn Smith, Ana Maria Gomes, Karin Scheele, Alain Hutchinson, Marco Cappato, John Bowis, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto, Frieda Brepoels, Mauro Zani, Umberto Guidoni, Luigi Cocilovo, Linda McAvan, Alessandro Battilocchio, Nicholson of Winterbourne, Francis Wurtz, Tokia Saïfi, Edward McMillan-Scott, Emilio Menéndez del Valle, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Kader Arif, Béatrice Patrie ja Rodi Kratsa-Tsagaropoulou neuvostolle: Palestiinalaiset vangit israelilaisissa vankiloissa (B6-0166/2008)

Suullinen kysymys (O-0041/2008) Luisa Morgantini, Hélène Flautre, Richard Howitt, Thijs Berman, Kyriacos Triantaphyllides, Proinsias De Rossa, Pasqualina Napoletano, Margrete Auken, Jean Lambert, Marios Matsakis, David Hammerstein, Jill Evans, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Philippe Morillon, Chris Davies, Vincenzo Aita, Françoise Castex, Caroline Lucas, Antonio Masip Hidalgo, Alyn Smith, Ana Maria Gomes, Karin Scheele, Alain Hutchinson, Marco Cappato, John Bowis, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto, Frieda Brepoels, Mauro Zani, Umberto Guidoni, Luigi Cocilovo, Linda McAvan, Alessandro Battilocchio, Nicholson of Winterbourne, Francis Wurtz, Tokia Saïfi, Edward McMillan-Scott, Emilio Menéndez del Valle, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Kader Arif, Béatrice Patrie ja Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, komissiolle: Palestiinalaiset vangit israelilaisissa vankiloissa (B6-0167/2008)

Luisa Morgantini esitteli suulliset kysymykset.

Jean-Pierre Jouyet (neuvoston puheenjohtaja) vastasi kysymykseen B6-0166/2008.

Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) vastasi kysymykseen B6-0167/2008.

Puheenvuorot: Charles Tannock PPE-DE-ryhmän puolesta, Véronique De Keyser PSE-ryhmän puolesta, Marios Matsakis ALDE-ryhmän puolesta, Hélène Flautre Verts/ALE-ryhmän puolesta, Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nickolay Mladenov, Richard Howitt, Frédérique Ries, Caroline Lucas, Chris Davies ja Sarah Ludford.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: John Bowis, Ignasi Guardans Cambó, Frieda Brepoels, Bernard Lehideux ja Antonio López-Istúriz White.

Jean-Pierre Jouyet käytti puheenvuoron.

Koska käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset eivät olleet vielä saatavissa, niistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: seuraava istuntojakso.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö