Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/2607(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

O-0040/2008 (B6-0166/2008)

Debaty :

PV 09/07/2008 - 15
CRE 09/07/2008 - 15
PV 04/09/2008 - 3

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Środa, 9 lipca 2008 r. - Strasburg

15. Więźniowie palestyńscy w Izraelu (debata)
CRE

Pytanie ustne (O-0040/2008) zadane przez: Luisa Morgantini, Hélène Flautre, Richard Howitt, Thijs Berman, Kyriacos Triantaphyllides, Proinsias De Rossa, Pasqualina Napoletano, Margrete Auken, Jean Lambert, Marios Matsakis, David Hammerstein, Jill Evans, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Philippe Morillon, Chris Davies, Vincenzo Aita, Françoise Castex, Caroline Lucas, Antonio Masip Hidalgo, Alyn Smith, Ana Maria Gomes, Karin Scheele, Alain Hutchinson, Marco Cappato, John Bowis, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto, Frieda Brepoels, Mauro Zani, Umberto Guidoni, Luigi Cocilovo, Linda McAvan, Alessandro Battilocchio, Nicholson of Winterbourne, Francis Wurtz, Tokia Saïfi, Edward McMillan-Scott, Emilio Menéndez del Valle, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Kader Arif, Béatrice Patrie i Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, do Rady: Palestyńscy więźniowie w izraelskich więzieniach (B6-0166/2008)

Pytanie ustne (O-0041/2008) zadane przez: Luisa Morgantini, Hélène Flautre, Richard Howitt, Thijs Berman, Kyriacos Triantaphyllides, Proinsias De Rossa, Pasqualina Napoletano, Margrete Auken, Jean Lambert, Marios Matsakis, David Hammerstein, Jill Evans, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Philippe Morillon, Chris Davies, Vincenzo Aita, Françoise Castex, Caroline Lucas, Antonio Masip Hidalgo, Alyn Smith, Ana Maria Gomes, Karin Scheele, Alain Hutchinson, Marco Cappato, John Bowis, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto, Frieda Brepoels, Mauro Zani, Umberto Guidoni, Luigi Cocilovo, Linda McAvan, Alessandro Battilocchio, Nicholson of Winterbourne, Francis Wurtz, Tokia Saïfi, Edward McMillan-Scott, Emilio Menéndez del Valle, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Kader Arif, Béatrice Patrie i Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, do Komisji: Palestyńscy więźniowie w izraelskich więzieniach (B6-0167/2008)

Luisa Morgantini rozwinęła pytania ustne.

Jean-Pierre Jouyet (urzędujący przewodniczący Rady) odpowiedział na pytanie B6-0166/2008.

Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie B6-0167/2008.

Głos zabrali: Charles Tannock w imieniu grupy PPE-DE, Véronique De Keyser w imieniu grupy PSE, Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE, Hélène Flautre w imieniu grupy Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides w imieniu grupy GUE/NGL, Nickolay Mladenov, Richard Howitt, Frédérique Ries, Caroline Lucas, Chris Davies i Sarah Ludford.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: John Bowis, Ignasi Guardans Cambó, Frieda Brepoels, Bernard Lehideux i Antonio López-Istúriz White.

Głos zabrał Jean-Pierre Jouyet.

Złożone projekty rezolucji, które nie są jeszcze dostępne, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: następne posiedzenie plenarne.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności