Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2607(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

O-0040/2008 (B6-0166/2008)

Rozpravy :

PV 09/07/2008 - 15
CRE 09/07/2008 - 15
PV 04/09/2008 - 3

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
Streda, 9. júla 2008 - Štrasburg

15. Palestínski väzni v Izraeli (rozprava)
CRE

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0040/2008), ktorú položili Luisa Morgantini, Hélène Flautre, Richard Howitt, Thijs Berman, Kyriacos Triantaphyllides, Proinsias De Rossa, Pasqualina Napoletano, Margrete Auken, Jean Lambert, Marios Matsakis, David Hammerstein, Jill Evans, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Philippe Morillon, Chris Davies, Vincenzo Aita, Françoise Castex, Caroline Lucas, Antonio Masip Hidalgo, Alyn Smith, Ana Maria Gomes, Karin Scheele, Alain Hutchinson, Marco Cappato, John Bowis, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto, Frieda Brepoels, Mauro Zani, Umberto Guidoni, Luigi Cocilovo, Linda McAvan, Alessandro Battilocchio, Nicholson of Winterbourne, Francis Wurtz, Tokia Saïfi, Edward McMillan-Scott, Emilio Menéndez del Valle, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Kader Arif, Béatrice Patrie a Rodi Kratsa-Tsagaropoulou pre Radu: Palestínski väzni v izraelských väzniciach (B6-0166/2008)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0041/2008), ktorú položili Luisa Morgantini, Hélène Flautre, Richard Howitt, Thijs Berman, Kyriacos Triantaphyllides, Proinsias De Rossa, Pasqualina Napoletano, Margrete Auken, Jean Lambert, Marios Matsakis, David Hammerstein, Jill Evans, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Philippe Morillon, Chris Davies, Vincenzo Aita, Françoise Castex, Caroline Lucas, Antonio Masip Hidalgo, Alyn Smith, Ana Maria Gomes, Karin Scheele, Alain Hutchinson, Marco Cappato, John Bowis, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto, Frieda Brepoels, Mauro Zani, Umberto Guidoni, Luigi Cocilovo, Linda McAvan, Alessandro Battilocchio, Nicholson of Winterbourne, Francis Wurtz, Tokia Saïfi, Edward McMillan-Scott, Emilio Menéndez del Valle, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Kader Arif, Béatrice Patrie a Rodi Kratsa-Tsagaropoulou pre Komisiu: Palestínski väzni v izraelských väzniciach (B6-0167/2008)

Luisa Morgantini rozvinula otázky na ústne zodpovedanie.

Jean-Pierre Jouyet (úradujúci predseda Rady) odpovedal na otázku B6-0166/2008.

Benita Ferrero-Waldner (členka Komisie) odpovedala na otázku B6-0167/2008.

Vystúpili títo poslanci: Charles Tannock za skupinu PPE-DE, Véronique De Keyser za skupinu PSE, Marios Matsakis za skupinu ALDE, Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL, Nickolay Mladenov, Richard Howitt, Frédérique Ries, Caroline Lucas, Chris Davies a Sarah Ludford.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili John Bowis, Ignasi Guardans Cambó, Frieda Brepoels, Bernard Lehideux a Antonio López-Istúriz White.

V rozprave vystúpil Jean-Pierre Jouyet.

Predložené návrhy uznesení ešte neboli k dispozícii, preto budú oznámené neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: na nasledujúcej schôdzi.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia