Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2607(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-0040/2008 (B6-0166/2008)

Debatter :

PV 09/07/2008 - 15
CRE 09/07/2008 - 15
PV 04/09/2008 - 3

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 9 juli 2008 - Strasbourg

15. Palestinska fångar i israeliska fängelser (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Muntlig fråga (O-0040/2008) från Luisa Morgantini, Hélène Flautre, Richard Howitt, Thijs Berman, Kyriacos Triantaphyllides, Proinsias De Rossa, Pasqualina Napoletano, Margrete Auken, Jean Lambert, Marios Matsakis, David Hammerstein, Jill Evans, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Philippe Morillon, Chris Davies, Vincenzo Aita, Françoise Castex, Caroline Lucas, Antonio Masip Hidalgo, Alyn Smith, Ana Maria Gomes, Karin Scheele, Alain Hutchinson, Marco Cappato, John Bowis, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto, Frieda Brepoels, Mauro Zani, Umberto Guidoni, Luigi Cocilovo, Linda McAvan, Alessandro Battilocchio, Nicholson of Winterbourne, Francis Wurtz, Tokia Saïfi, Edward McMillan-Scott, Emilio Menéndez del Valle, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Kader Arif, Béatrice Patrie och Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, till rådet: Palestinska fångar i israeliska fängelser (B6-0166/2008)

Muntlig fråga (O-0041/2008) från Luisa Morgantini, Hélène Flautre, Richard Howitt, Thijs Berman, Kyriacos Triantaphyllides, Proinsias De Rossa, Pasqualina Napoletano, Margrete Auken, Jean Lambert, Marios Matsakis, David Hammerstein, Jill Evans, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Philippe Morillon, Chris Davies, Vincenzo Aita, Françoise Castex, Caroline Lucas, Antonio Masip Hidalgo, Alyn Smith, Ana Maria Gomes, Karin Scheele, Alain Hutchinson, Marco Cappato, John Bowis, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto, Frieda Brepoels, Mauro Zani, Umberto Guidoni, Luigi Cocilovo, Linda McAvan, Alessandro Battilocchio, Nicholson of Winterbourne, Francis Wurtz, Tokia Saïfi, Edward McMillan-Scott, Emilio Menéndez del Valle, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Kader Arif, Béatrice Patrie och Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, till kommissionen: Palestinska fångar i israeliska fängelser (B6-0167/2008)

Luisa Morgantini utvecklade de muntliga frågorna.

Jean-Pierre Jouyet (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan B6-0166/2008.

Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen) besvarade frågan B6-0167/2008.

Talare: Charles Tannock för PPE-DE-gruppen, Véronique De Keyser för PSE-gruppen, Marios Matsakis för ALDE-gruppen, Hélène Flautre för Verts/ALE-gruppen, Kyriacos Triantaphyllides för GUE/NGL-gruppen, Nickolay Mladenov, Richard Howitt, Frédérique Ries, Caroline Lucas, Chris Davies och Sarah Ludford.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": John Bowis, Ignasi Guardans Cambó, Frieda Brepoels, Bernard Lehideux och Antonio López-Istúriz White.

Talare: Jean-Pierre Jouyet.

Då de resolutionsförslag som lagts fram ännu inte fanns tillgängliga, skulle de tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: nästa sammanträdesperiod.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy