Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2608(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B6-0347/2008

Debatter :

PV 09/07/2008 - 16
CRE 09/07/2008 - 16

Omröstningar :

PV 10/07/2008 - 5.7
CRE 10/07/2008 - 5.7
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0364

Protokoll
Onsdagen den 9 juli 2008 - Strasbourg

16. Situationen i Zimbabwe (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Situationen i Zimbabwe

Jean-Pierre Jouyet (rådets tjänstgörande ordförande) och Louis Michel (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

ORDFÖRANDESKAP: Adam BIELAN
Vice talman

Talare: Michael Gahler för PPE-DE-gruppen, Alain Hutchinson för PSE-gruppen, Fiona Hall för ALDE-gruppen, Philip Claeys, grupplös, Geoffrey Van Orden, Glenys Kinnock, Eoin Ryan för UEN-gruppen, och Josep Borrell Fontelles.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": José Ribeiro e Castro, Marios Matsakis, Ewa Tomaszewska, Czesław Adam Siekierski, Mairead McGuinness och Luís Queiró.

Talare: Jean-Pierre Jouyet och Louis Michel.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Michael Gahler, Maria Martens och Geoffrey Van Orden för PPE-DE-gruppen, Josep Borrell Fontelles, Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson, Glenys Kinnock och Pasqualina Napoletano för PSE-gruppen, Fiona Hall, Sarah Ludford, Johan Van Hecke, Thierry Cornillet och Elizabeth Lynne för ALDE-gruppen, Konrad Szymański, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska och Eoin Ryan för UEN-gruppen, Frithjof Schmidt för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Zimbabwe (B6-0347/2008),

- Gabriele Zimmer och Feleknas Uca för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Zimbabwe (B6-0371/2008).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.7 i protokollet av den 10.07.2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy