Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 9 юли 2008 г. - Страсбург

17. Време за въпроси (въпроси към Комисията)
CRE

Парламентът разгледа серия от въпроси към Комисията (B6-0168/2008).

Първа част

Въпрос 43 (Georgios Papastamkos): Ефективност на автомобилната индустрия по отношение на емисиите на СО2.

Stavros Dimas (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Georgios Papastamkos, Reinhard Rack и Paul Rübig.

Въпрос 44 (Johan Van Hecke): Политика за биогоривата.

Mariann Fischer Boel (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Johan Van Hecke, Jim Allister и Glyn Ford.

Въпрос 45 (Paulo Casaca): Екзекутиране на фактическия извършител на атентата срещу Обединените нации.

Vladimír Špidla (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Paulo Casaca.

Втора част

Въпрос 46 (Claude Moraes): Хоризонтална директива срещу дискриминацията.

Vladimír Špidla отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Claude Moraes и Syed Kamall.

Въпрос 47 (Brian Crowley): Право на допълнително пенсионно осигуряване и мобилност в рамките на Европейския съюз.

Vladimír Špidla отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Brian Crowley и Reinhard Rack.

Въпрос 48 (Robert Evans): Медицинска помощ в целия ЕС.

Vladimír Špidla отговори на въпроса, както и на допълнителен въпрос на Glyn Ford, в качеството на заместник на автора.

Въпроси 49 до 54 ще получат писмен отговор.

Въпрос 55 (Eoin Ryan): Бремето, което представлява задължението за уведомление за предприятията.

Günter Verheugen (заместник-председател на Комисията ) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Eoin Ryan и Wiesław Stefan Kuc.

Въпрос 56 (Colm Burke): Цени на торовете.

Günter Verheugen отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Colm Burke и Mairead McGuinness.

Въпрос 57 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Политика, облагодетелстваща малките предприятия.

Günter Verheugen отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Въпросът 58 ще получи писмен отговор.

Въпрос 59 (Liam Aylward): Предложение за увеличаване на модулацията във връзка със здравния преглед на ОСП.

Въпрос 60 (Seán Ó Neachtain): Плащания в ОСП.

Въпрос 62 (Ioannis Gklavakis): Здравен преглед на общата селскостопанска политика.

Въпрос 65 (Stavros Arnaoutakis): Обща селскостопанска политика: планиране и прилагане на мерките в полза на малките производители.

Mariann Fischer Boel отговори на въпросите, както и на уточняващите въпроси, зададени от Liam Aylward, Seán Ó Neachtain, Ioannis Gklavakis и Wiesław Stefan Kuc.

Въпроси 61, 63, 64, и 66 до 96 ще получат писмен отговор (вж. Приложение към пълните стенографски протоколи).

Времето за въпроси към Комисията приключи.

Правна информация - Политика за поверителност