Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 9. juli 2008 - Strasbourg

17. Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
CRE

Parlamentet behandlede en række spørgsmål til Kommissionen (B6-0168/2008).

Første del

Spørgsmål nr. 43 (Georgios Papastamkos): Automobilindustriens resultater, hvad angår CO2-emissioner.

Stavros Dimas (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Georgios Papastamkos, Reinhard Rack og Paul Rübig.

Spørgsmål nr. 44 (Johan Van Hecke): Politikken vedrørende biobrændstoffer.

Mariann Fischer Boel (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Johan Van Hecke, Jim Allister og Glyn Ford.

Spørgsmål nr. 45 (Paulo Casaca): Henrettelse af den egentlige gerningsmand til angrebet på FN.

Vladimír Špidla (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Paulo Casaca.

Anden del

Spørgsmål nr. 46 (Claude Moraes): Det horisontale antidiskriminationsdirektiv.

Vladimír Špidla besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Claude Moraes og Syed Kamall.

Spørgsmål nr. 47 (Brian Crowley): Supplerende pensioner og mobilitet inden for EU.

Vladimír Špidla besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Brian Crowley og Reinhard Rack.

Spørgsmål nr. 48 (Robert Evans): Lægehjælp i EU.

Vladimír Špidla besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Glyn Ford for stilleren.

Spørgsmål nr. 49 til 54 ville blive besvaret skriftligt.

Spørgsmål nr. 55 (Eoin Ryan): Små og mellemstore virksomheders indberetningsbyrde.

Günter Verheugen (næstformand i Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Eoin Ryan og Wiesław Stefan Kuc.

Spørgsmål nr. 56 (Colm Burke): Prisen på gødning.

Günter Verheugen besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Colm Burke og Mairead McGuinness.

Spørgsmål nr. 57 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): En politik til fordel for de små virksomheder.

Günter Verheugen besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Spørgsmål nr. 58 ville blive besvaret skriftligt.

Spørgsmål nr. 59 (Liam Aylward): Forslag om forhøjelse af gradueringen i forbindelse med sundhedstjekket af den fælles landbrugspolitik.

Spørgsmål nr. 60 (Seán Ó Neachtain): Betalinger i medfør af den fælles landbrugspolitik.

Spørgsmål nr. 62 (Ioannis Gklavakis): "Helbredsundersøgelse" af den fælles landbrugspolitik.

Spørgsmål nr. 65 (Stavros Arnaoutakis): Den fælles landbrugspolitik: Planlægning og gennemførelse til fordel for de små producenter.

Mariann Fischer Boel besvarede spørgsmålene samt tillægsspørgsmål af Liam Aylward, Seán Ó Neachtain, Ioannis Gklavakis og Wiesław Stefan Kuc.

Spørgsmål 61, 63, 64 og 66 til 96 ville blive besvaret skriftligt (se bilaget til det fuldstændige forhandlingsreferat).

Formanden erklærede spørgetiden til Kommissionen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik