Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 9 Ιουλίου 2008 - Στρασβούργο

17. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
CRE

Το Σώμα εξετάζει μια σειρά ερωτήσεων προς την Επιτροπή (B6-0168/2008).

Πρώτο μέρος

Ερώτηση 43 (Γεωργίου Παπαστάμκου): Επιδόσεις αυτοκινητοβιομηχανίας σχετικά με τις εκπομπές CO2.

Ο Σταύρος Δήμας (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Γεωργίου Παπαστάμκου, Reinhard Rack και Paul Rübig.

Ερώτηση 44 (Johan Van Hecke): Πολιτική στον τομέα των βιοκαυσίμων.

Η Mariann Fischer Boel (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Johan Van Hecke, Jim Allister και Glyn Ford.

Ερώτηση 45 (Paulo Casaca): Eκτέλεση του αυτουργού της επίθεσης στα Ηνωμένα Έθνη.

Ο Vladimír Špidla (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Paulo Casaca.

Δεύτερο μέρος

Ερώτηση 46 (Claude Moraes): Οριζόντια Οδηγία κατά των διακρίσεων.

Ο Vladimír Špidla απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Claude Moraes και Syed Kamall.

Ερώτηση 47 (Brian Crowley): Επικουρικές συντάξεις και κινητικότητα στην ΕΕ.

Ο Vladimír Špidla απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Brian Crowley και Reinhard Rack.

Ερώτηση 48 (Robert Evans): Ιατρική περίθαλψη σε όλη την ΕΕ.

Ο Vladimír Špidla απαντά στην ερώτηση καθώς και σε συμπληρωματική ερώτηση του Glyn Ford, αναπλ..

Στις ερωτήσεις 49 έως 54 θα δοθούν γραπτές απαντήσεις.

Ερώτηση 55 (Eoin Ryan): Βάρος αναφοράς για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ο Günter Verheugen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Eoin Ryan και Wiesław Stefan Kuc.

Ερώτηση 56 (Colm Burke): Τιμές των λιπασμάτων.

Ο Günter Verheugen απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Colm Burke και Mairead McGuinness.

Ερώτηση 57 (Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου): Πολιτική φιλική προς τις μικρές επιχειρήσεις.

Ο Günter Verheugen απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση της Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου.

Στην ερώτηση 58 θα δοθεί γραπτή απάντηση.

Ερώτηση 59 (Liam Aylward): Η προτεινόμενη αύξηση της διαφοροποίησης ως προς τους διαγνωστικούς ελέγχους της ΚΓΠ.

Ερώτηση 60 (Seán Ó Neachtain): Πληρωμές ΚΓΠ.

Ερώτηση 62 (Ιωάννη Γκλαβάκη): "Έλεγχος υγείας" (health check) της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Ερώτηση 65 (Σταύρου Αρναουτάκη): Κοινή Γεωργική Πολιτική: σχεδιασμός και εφαρμογή υπέρ των μικρών παραγωγών.

Η Mariann Fischer Boel απαντά στις ερωτήσεις καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Liam Aylward, Seán Ó Neachtain, Ιωάννη Γκλαβάκη και Wiesław Stefan Kuc.

Στις ερωτήσεις 61, 63, 64, και 66 έως 96 θα δοθούν γραπτές απαντήσεις (Βλ. Παράρτημα στα Πλήρη Πρακτικά).

Η ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου