Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 9 lipca 2008 r. - Strasburg

17. Tura pytań (pytania do Komisji)
CRE

Parlament rozpatrzył pytania do przedłożenia Komisji (B6-0168/2008).

Część pierwsza

Pytanie 43 (Georgios Papastamkos): Osiągnięcia przemysłu samochodowego w zakresie ograniczenia emisji CO2

Stavros Dimas (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Georgios Papastamkos, Reinhard Rack i Paul Rübig.

Pytanie 44 (Johan Van Hecke): Polityka w dziedzinie biopaliw

Mariann Fischer Boel (członkini Komisji) udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Johan Van Hecke, Jim Allister i Glyn Ford.

Pytanie 45 (Paulo Casaca): Egzekucja bezpośredniego sprawcy zamachu na siedzibę ONZ

Vladimír Špidla (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierował Paulo Casaca.

Część druga

Pytanie 46 (Claude Moraes): Dyrektywa horyzontalna w sprawie zwalczania dyskryminacji

Vladimír Špidla udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Claude Moraes i Syed Kamall.

Pytanie 47 (Brian Crowley): Uprawnienia do dodatkowej emerytury i mobilność wewnątrz UE

Vladimír Špidla udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Brian Crowley i Reinhard Rack.

Pytanie 48 (Robert Evans): Pomoc medyczna na całym terytorium UE

Vladimír Špidla udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierował Glyn Ford, zastępca autora.

Pytania od 49 do 54 zostaną rozpatrzone na piśmie.

Pytanie 55 (Eoin Ryan): Obciążenie małych i średnich przedsiębiorstw związane ze sprawozdawczością

Günter Verheugen (wiceprzewodniczący Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Eoin Ryan i Wiesław Stefan Kuc.

Pytanie 56 (Colm Burke): Ceny nawozów

Günter Verheugen udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Colm Burke i Mairead McGuinness.

Pytanie 57 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Polityka na rzecz małych przedsiębiorstw

Günter Verheugen udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowała Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Pytanie 58 zostanie rozpatrzone na piśmie.

Pytanie 59 (Liam Aylward): Zwiększenie modulacji zaproponowane w ramach oceny funkcjonowania reformy WPR

Pytanie 60 (Seán Ó Neachtain): Płatności w ramach WPR

Pytanie 62 (Ioannis Gklavakis): Ocena funkcjonowania reformy WPR

Pytanie 65 (Stavros Arnaoutakis): Wspólna polityka rolna: planowanie i wdrożenie korzystne dla drobnych producentów

Mariann Fischer Boel odpowiedział na pytania oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Liam Aylward, Seán Ó Neachtain, Ioannis Gklavakis i Wiesław Stefan Kuc.

Pytania 61, 63, 64 oraz pytania od 66 do 96 zostaną rozpatrzone na piśmie (patrz załącznik pełnego sprawozdania z obrad).

Tura pytań do Komisji została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności