Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 9 juli 2008 - Strasbourg

17. Frågestund (frågor till kommissionen)
Fullständigt förhandlingsreferat

Parlamentet behandlade en rad frågor till kommissionen (B6-0168/2008).

Första delen

Fråga 43 (Georgios Papastamkos): Bilindustrins prestationer i samband med koldioxidutsläppen.

Stavros Dimas (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt följdfrågor från Georgios Papastamkos, Reinhard Rack och Paul Rübig.

Fråga 44 (Johan Van Hecke): Biobränslepolitiken.

Mariann Fischer Boel (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt följdfrågor från Johan Van Hecke, Jim Allister och Glyn Ford.

Fråga 45 (Paulo Casaca): Avrättning av den skyldige till ett attentat mot Förenta nationerna.

Vladimír Špidla (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt en följdfråga från Paulo Casaca.

Andra delen

Fråga 46 (Claude Moraes): Övergripande direktiv mot diskriminering.

Vladimír Špidla besvarade frågan samt följdfrågor från Claude Moraes och Syed Kamall.

Fråga 47 (Brian Crowley): Kompletterande pensionsrättigheter och rörligheten inom EU.

Vladimír Špidla besvarade frågan samt följdfrågor från Brian Crowley och Reinhard Rack.

Fråga 48 (Robert Evans): Rätt till sjukvård runtom i EU.

Vladimír Špidla besvarade frågan samt en följdfråga från Glyn Ford, ersättare för frågeställaren.

Frågorna 49-54 skulle erhålla skriftliga svar.

Fråga 55 (Eoin Ryan): Rapporteringsbörda för små och medelstora företag.

Günter Verheugen (kommissionens vice ordförande) besvarade frågan samt följdfrågor från Eoin Ryan och Wiesław Stefan Kuc.

Fråga 56 (Colm Burke): Priset på gödselmedel.

Günter Verheugen besvarade frågan samt följdfrågor från Colm Burke och Mairead McGuinness.

Fråga 57 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): En politik som gynnar de mindre företagen.

Günter Verheugen besvarade frågan samt en följdfråga från Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Fråga 58 skulle erhålla ett skriftligt svar.

Fråga 59 (Liam Aylward): Förslag om ökad modulering i samband med hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken.

Fråga 60 (Seán Ó Neachtain): Utbetalningar inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken.

Fråga 62 (Ioannis Gklavakis): "Hälsokontroll" av den gemensamma jordbrukspolitiken.

Fråga 65 (Stavros Arnaoutakis): Den gemensamma jordbrukspolitiken: planering och genomförande till förmån för de mindre producenterna.

Mariann Fischer Boel svarade på frågorna samt följdfrågor från Liam Aylward, Seán Ó Neachtain, Ioannis Gklavakis och Wiesław Stefan Kuc.

Frågorna 61, 63, 64 och 66-96 skulle erhålla skriftliga svar (se bilagan till det fullständiga förhandlingsreferatet).

Talmannen förklarade frågestunden med frågor till kommissionen avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy