Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 9 Ιουλίου 2008 - Στρασβούργο

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 8.45 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 9 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Manuel António dos SANTOS
Αντιπρόεδρος

18. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από τις ομάδες PPE-DE, PSE και PPE-DE, PSE τα ακόλουθα αιτήματα ορισμών:

επιτροπή AFET: Marcello Vernola

επιτροπή CONT: Ville Itälä

επιτροπή ECON:

Paolo Bartolozzi αντί Gabriele Albertini

Sirpa Pietikäinen αντί Piia-Noora Kauppi

Salvador Domingo Sanz Palacio αντί Florencio Luque Aguilar

επιτροπή IMCO: Eija-Riitta Korhola αντί Sirpa Pietikäinen

επιτροπή TRAN: Erminio Enzo Boso

επιτροπή REGI: Giorgio Carollo

Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Sirpa Pietikäinen αντί Eija-Riitta Korhola

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Μαγκρέμπ και την ΄Ενωση του Αραβικού Μαγκρέμπ (συμπεριλαμβανομένης της Λιβύης): Catiuscia Marini

Αντιπροσωπεία στη μικτή κοινοβουλευτική επιτροπή ΕΕ-Μεξικού: Erminio Enzo Boso

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ιράν: Sirpa Pietikäinen

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής: Paolo Bartolozzi αντί Alfredo Antoniozzi

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο: Η Urszula Gacek δεν είναι πια τακτικό μέλος.

Oι ως άνω ορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου